Promo video Poliklinika Atrijum

Poliklinika je započela sa radom kao internistička ordinacija, da bi 2002. godine prerasla u savremen i moderan medicinski
centar,
tako da danas poliklinika Atrijum pruža usluge iz oblasti opće i interne medicine, oftalmologije, sportske medicine, akupnukture
laboratorijske dijagnostike, porodične medicine kao i radiologije.

Zdravlje Vaše porodice u našim rukama !