BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU I ČUVAMO VAŠE SRCE !

Poliklinika Atrijum u suradnji sa portalom www.NajDoktor.ba od 22.09.2015 do 10.10.2015. godine povodom obilježavanja „
Svjetskog dana srca“, daruje besplatan internistički pregled sa EKG¬om za sve osiguranike koji se u tom periodu opredijele za
Ambulantu porodične/obiteljske medicine Poliklinike Atrijum .
U maju 2014. godine u Poliklinici Atrijum počela je sa radom Ambulanta porodične/obiteljske medicine , u sklopu ZZO KS (Zavod
zdravstvenog osiguranja ).
Poliklinika Atrijum je započela sa radom kao internistička ordinacija, da bi 2002. godine prerasla u savremen i moderan
medicinski centar, tako da danas Poliklinika Atrijum pruža usluge iz oblasti opće i interne medicine, oftalmologije, sportske
medicine, laboratorijske dijagnostike,ortopedije, akupunkture i radiologije.
Radno vrijeme Ambulante porodične medicine u Poliklinici Atrijum je od 09:00 do 13:00 i od 14:00 do 18:00 sati od ponedeljka do
petka,
Adresa : Džemala Bijedića 185
Telefon : 033-467-444
e-mail : atrijum.poliklinika@gmail.com i info@najdoktor.ba
web : www.najdoktor.ba ili www.poliklinika-atrijum.ba