SPIROMETRIJA

Spirometrija predstavlja test kojim se ispituje ventilacijska funkcija pluća. Ovom metodom se mjere plućni volumeni i kapaciteti u
disajnim putevima, a dobiveni rezultat se upoređuje s referentnim (normalnim, očekivanim) vrijednostima koje ovise o spolu, dobi,
visini i težini tijela.
Ispitivanje plućne funkcije objektivan je način procjene funkcionalnog stanja disajnog sistema, uz preduvijet maksimalne suradnje
ispitanika. Ovi testovi se provode s ciljem postavljanja dijagnoze, ocjene liječenja, procjene operabilnosti, u epidemiološkim
istraživanjima, rehabilitaciji, sportskoj medicini, a posebno u dijagnostici profesionalnih plućnih oboljenja radi ocjene invalidnosti
odnosno preostale radne sposobnosti.
Izvođenje spirometrije: Pacijent zauzima sjedeći položaj na stolici. Spirometar se drži u obje ruke te se usnama obuhvata čvrsto
tubus preko kojeg se udiše i izdiše prema uputama ljekara. Nos se zatvori štipaljkom. Test se sastoji iz dva dijela. Prvi dio se
izvodi tako što pacijent što dublje udahne na tubus i zatim što više izdahne. Drugi dio se izvodi tako što pacijent duboko udahne i
zatim naglo (forsirano) izdahne.
Dr Mirela Tuce
Poliklinika Atrijum