RADIOLOGIJA

Radiološki centar Poliklinike "Atrijum" je prva i jedina ustanova u BiH koja za sve pacijente vodi evidenciju o dozama zračenja
koje prime tokom rendgen snimanja. Iako su protokoli snimanja koje primjenjuje naš inžinjer radiologije takvi da naši pacijenti
primaju najmanje moguće doze takvog zračenja, vodeći se politikom Atrijuma da svaki pacijent zaslužuje vrhunsku njegu i
informacije o svom zdravlju, Radiološki centar "Atrijum" u kartone svojih pacijenata bilježi te podatke. Oni su na upit dostupni
pacijentima. Zračenje u radiologiji često zabrinjava pacijente, a Poliklinika "Atrijum" na ovaj način dodatno garantuje svojim
pacijentima bezbjedno radiološko snimanje.