Sve više operacija kuka i koljena

Prema istraživanju Royal College of Surgeons, broj operacija kuka kod ljudi mlađih od 60 godina povećan je za čak 75 procenata
u odnosu na 2005. godinu. Slična je situacija i kod operacija koljena kojih je više za čak 40 posto kod muškaraca mlađih od 55
godina i 20 posto kod žena.
Iako se aktivan način života i bavljenje sportom povezuje s mlađom populacijom, podaci pokazuju povećan broj starijih ljudi koji
žele zadržati ovakav način života, u čemu ih sprečavaju bolni kukovi ili koljena. Sve više ovih ljudi se odlučuje na operaciju tih
ligamenata kako bi nastavili voditi aktivan život.
Dr. Stephen Cannon kaže kako je operacija ranije bila zadnja opcija, te da su ljudi smatrali život s bolnim kukovima i koljenima
boljom opcijom od odlaska pod nož. Međutim, danas je hirurgija toliko napredovala da se ove operacije smatraju uobičajenima,
te im se mnogi podvrgavaju kako bi zadržali dosadašnji aktivan životni stil.
Ukoliko imate problema sa kukovima ili koljenima možete se javiti u Polikliniku Atrijumradi ortopedskog pregleda ili konsultacija
kod Prim.Dr. Ediba Jerlagića