PROTROMBINSKO VRIJEME (PV; INR)

Protrombinsko vrijeme predstavlja vrijeme potrebno za stvaranje ugruška u uzorku venske krvi. Pri različitim povredama i
oštećenjima organizma, dolazi do aktivacije faktora koagulacije, pri čemu se stvara koagulum koji zaustavlja krvarenje. Da bi ovaj
mehanizam adekvatno funkcionisao neophodna je dovoljna količina i aktivnost svakog od faktora koagulacije. Osnovna uloga
koagulacije je sprečavanje iskrvarenja organizma, jer se pri ozlijedi krvnog suda brzo aktiviraju svi enzimski procesi koji učestvuju
u pomenutom procesu.
Protrombinsko vrijeme (PV) je najčešće korišten koagulacijski test, koji je našao primjenu u :
kontroli antikoagulante terapije
sklopu preoperativne pripreme
otkrivanju nedostatka nekih faktora koagulacije
procjeni sintetske funkcije jetre.
Djelotvornost antikoagulatne terapije mjeri se određivanjem PV-a. Vrijednost PV-a kod pacijenata koji su na antikoagulantnoj
terapiji očekivano je niža od normalne vrijednosti i kreće se u tzv. terapijskom području. Granice terapijskog područja mogu se
razlikovati od laboratorije do laboratorije i ovise o reagensu kojim se određuje PV. Protrombinsko vrijeme izražavamo kao
internacionalnu uporednu vrijednost (INR) koja omogućava upoređivanje rezultata različitih laboratorija.
Terapijsko područje izraženo kao INR obično je 2-4.
S obzirom na najveću primjenu u konroli antikoagulantne terapije, postavlja se pitanje koliko su često potrebne kontrole PV-a ?
U početku liječenja i uvođenja novih lijekova potrebne su svakodnevne kontrole, potom svakih 7-10 dana do određivanja fiksne
dnevne ili sedmične doze lijeka. Kada je doza stabilna, dovoljna je kontrola INR-a svakih 1-2 mjeseca.
Uzorak krvi za određivanje PV-a uzima se u posebne epruvete s antikoagulansom (plavi čep).
Brojni lijekovi (antibiotici, oralni kontraceptivi) i određene namirnice mogu uticati na rezultat. Tako, hrana s visokim sadržajem
vitamina K može smanjiti efekat terapije i povećati rizik od nastanka ugruška. Shodno tome, smanjenje unosa vitamina K, može
dovesti do rasta INR-a i do porasta rizika od krvarenja. To je bitno jer je vitamin K neophodan za pokretanje sinteze četiri
najvažnija faktora koagulacije: protrombina, faktora VII, IX I X i čini značajan faktor za sprečavanje krvarenja.

U poliklinici Atrijum možete uraditi pomenutu analizu, PV (INR), a za sve dodatne informacije možete pozvati na broj 033/922-152
Mr. Lejla Čano Dedić, dipl.ing.MLD