Buka povećava rizik od srčanih bolesti

Novije epidemiološke studije pokazuju da dugotrajno djelovanje prometne buke povećava rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti!

Prometna buka, a posebno cestovna čini se najraširenijom i rastućim problemom okoliša u Evropi. Detaljne studije o efektima zagađenja bukom na ljudsko zdravlje govore o gubitku sluha, različitom stupnju iritacije zbog gubitka sna, otežanoj koncentraciji i smanjenju produktivnog rada.

Osim toga proučavanjem povezanosti između srčanih bolesti i zagađenja bukom nagovještava se da jak intenzitet buke znači veći rizik od obolijevanja srca. Isto tako, pojedinci opterećeni nasljednom hipertenzijom imaju veće šanse da razviju hipertenziju ako su dugotrajno izloženi jakoj buci. Sličan efekat ima buka i kod djece, gdje je otkrivena veza između buke i porasta krvnog pritiska kod djece.

O tome govori i studija Njemačkih naučnika koji su ispitali 2000 srčanih bolesnika nastanjenih u Berlinu, a koji su pri tome bili izloženi različitom nivou buke. Ona podržava hipotezu da prometna buka povećava rizik od obolijevanja srca i to na taj način da podstiče kardiovaskularne faktore rizika kao na primjer faktor stanja općeg stresa. Zanimljivo je da ovaj porast nije jednak u oba spola i dok se faktor rizika kod žena izloženih buci nije mijenjao, kod muškaraca koji su bili izloženi intenzitetu buke većem od 70 decibela tokom dana, pokazalo sa da je rizik znatno veći u odnosu na one koji žive u ulicama sa nivoom jačine buke ne veće od 60 decibela. Posebno je zapažen porast rizika od obolijevanja srca kod muškaraca koji su duže živjeli u takvom bučnom okruženju. Pri tome je malo uticaja imalo da li su pojedinci smatrali buku iritirajućom ili ne.

Podaci pokazuju da hronična buka jakog intenziteta izaziva fiziološki stresni odgovor koji vodi patološkim promjenama krvnih sudova. Dugotrajna buka pokreće stresne hormone u organizmu kao dio fiziološkog stresnog odgovora, a oni dalje imaju snagu da povise lipide u krvi i arterijski krvni pritisaki. Sve ovo predstavlja idealan scenarij za srčani udar.

Svrha ovih studija je da upozori na potrebu za boljom zaštitom od buke kako u životnom prostoru tako i na radnom mjestu. Ovo se posebno odnosi na pacijente sa već postojećom bolesti srca i krvnih sudova. Osim toga, pažljivo birate mjesta stanovanja jer život u naseljima sa razinom buke između 65 i 70 decibela povećeva vaš rizik o nastanka srčanog infarkta.
Nivoi intenziteta buke za različite zvučne izvore.


Tihi šapat.........................................................................................................30 decibela
Prosječno prometna ulica.................................................................................60 decibela
Glasan govor, jak promet na ulici.....................................................................70 decibela
Jaka automobilska sirena.................................................................................100 decibela
Motor mlaznog aviona na 20 m.........................................................................120 decibelaDr.Amir Omerbašić