Niske vrijednosti "dobrog" holesterola
Veliki broj pacijenata je upoznat sa štetnim efektom holesterola i njegove loše frakcije koja se stručno označava kao LDL
holesterol. Međutim, mali broj pacijenata je upoznat sa činjenicom da je niska vrijednost tzv. dobrog holesterola koji se stručno
naziva HDL holesterol, povezana sa povećanim rizikom nastanka koronarne bolesti, sa ponovnim začepljenjem ugrađenog
stenta te sa smrtnim ishodom kao posljedica kardiovaskularnog oboljenja, osobito ukoliko se radi o muškarcima te o osobama sa
dijabetesom. Također, jako često osobe sa niskim HDL holesterolom imaju druge faktore rizika za nastanak kardiovaskulrnih
bolesti kao što su dijabetes, hipertenzija ili oboje što dodatno povećava rizik.
Epidemiološke studije te ispitivanja na životinjama pokazuju da sa povećanjem razine HDL holesterola možemo usporiti
aterosklerozu koja je najčešći uzročnik koronarne bolesti i angine pektoris. Ispitivanja kod ljudi su pokazala da za svako
povećanje HDL holesterola u iznosu od 0,03 mmol/l smanjujemo rizik nastanka smrti kao posljedica koronarne bolesti za čak 6%.
HDL holesterol inače prebacuje višak holesterola iz perifernih tkiva u jetru odakle se ovaj izbacuje – ovaj proces se naziva
reverzni transport holesterola.
Razinu HDL holesterola je moguće povećati na više načina. Obično uvođenje tjelovježbe može povisti razinu ove frakcije
holesterola za 3 do 9% u ovisnosti o intenziteta vježbanja. Sljedeći način povećanja razine HDL-a jeste prestanak pušenja.
Nakon prestanka pušenja, razina HDL holesterola obično raste za 0,10 mmol/l. Kod gojaznih osoba, gubitak težine dovodi do
porasta vrijednosti HDL holesterola i to otprile 0,009 mmol/l za svaki izgubljeni kilogram tjelesne težine. Također, ono što je
interesantno jeste da umjerena konzumacija alkohola, idealno vina, povećava razinu HDL holesterola. Pod umjerenom
konzumacijom, smatra se do tri čaše vina dnevno.
Naravno, za one pacijente koji ne uspije povećati svoju razinu HDL holesterola kroz provođenje ovih modifikacija faktora
življenja, na raspolaganju je veći broj lijekova koji uspješno rješavaju ovaj problem.