Novi pristup u tretmanu šećerne bolesti

Američka Federalna uprava za hranu i lijekove (Food and Drug Administration) je odobrila prvi inhalirajući inzulin za upotrebu kod odraslih pacijenata sa šećernom bolesti tip 1 i tip 2 u januaru ove godine. Inhalirajući humani inzulin u prahu, nazvan Exubera predstavlja revolucionarni pomak u načinu unosa inzulina u organizam nakon njegovog otkrića još davne 1920 godine. Ovaj preparat se razvijao 10 godina zajedničkim nastojanjima Pfizera, Sanofi – Aventisa i Nektar Therapeuticsa. Direktor FDA, Steven Galson,navodi da se nada da će novi način unosa inzulina dati više izbora pacijentima sa sećerenom bolesti.
Exubera bi, po svemu sudeći, mogao biti još jedan veliki farmaceutski podvig, jer su mnogi bolesnici oboljrli od ove bolesti bili prisiljeni uzimati injekcije inzulina više od jednom dnevno. Inhalacija inzulina bi predstavljala daleko jednostavniju, bržu, manje bolnu i manje rizičnu alternativu.

FDA je obavezala proizvođača da uz inzulin Exubera pacijentu obezbjedi detaljne upute korištenja koje su specijalno kreirane za pacijenta, a sadrže informacije koje je sama odobrila.

Ipak postoje neka ograničenja pa tako prema dr. Daniel J. DeNoon upotreba Exubere se ne preporučuje pušačima ni pacijentima koji su prestali sa pušenjem unazad 6 mjeseci. Također je ne bi trebali upotrebljavati pacijenti sa astmom, bronhitisom ili emfizemom. Ipak, ljudi sa prehladom ili drugim infekcijama gornjih respiratornih puteva smiju koristiti ovaj preparat, uz moguću pojavu kašlja.

Preporučuje se ispitivanje plućne funkcije pacijenata prije uvođenja Exubere u terapiji, a zatim svakih 6 do 12 mjeseci korištenja.
Aparat koji se koristi za inhalaciju inzulina nije mali kao inhalator za astmu. Sklopljen, veličine je baterijske lampe. Inhalacijska tuba se pruža od grudnog koša do usta kada se izvuče iz tijela aparata. Vrećića inzulina se mora isprazniti prije aplikacije. Za to je svakako potrebna opsežna obuka pacijenata i ljekara.
Inzulin kao inhalcija nije jedini novi oblik inzulina koji razvijaju farmaceutske kuće. Postoje još inzulin sprej za usta, inzulin flasteri i čak inzulin za peroralnu upotrebu.

Iako odobren od FDA, stručnjaci pokazuju zabrinutost zbog dugotrajnog učinka inzulin inhalatora na pluća već zahvaćena nekom drugom bolesti te su potrebna dodatna ispitivanja na ovom planu. Zbog toga FDA zahtijeva od proizvođača da provede duže studije o sigurnosti Exubere. Osim toga, iako je oblik lijeka odobren za tip 1 i tip 2 dijabetes melitusa kod odraslih pacijenata, klinička ispitivanja pokazuju da uspjeh u održavanju nivoa glukoze u referntnim vrijednostima šećera u krvi postiže manje od 30% pacijenata sa šećernom bolesti tip 1 tokom šestomjesečne upotrebe.

Za sada upotreba Exubere je ogarničena na odrasle pacijente sa šećernom bolesti tip 1 i tip 2. Početna ispitivanja kod djece su zaustavljena zbog zabrinutosti da djeluje štetno na disanje. Nakon konzultacija sa FDA ove farmacetske kuće namjeravaju ponovo pokrenuti ispitivanja kod djece.

Evropska unija je odobrila upotrebu Exubere kod odraslih sa šećernom bolesti tip 1 i tip2 krajem prošlog mjeseca.
Na tržištu bi se mogao pojaviti u junu ili juli ove godinee, s time da cijena još nije određena.


Dr.Omerbašić F. Amir