Oralna higijena u službi prevenecije akutnog infarkta miokarda

Parodontitis je bakterijama uzrokovana hronična bolest sa mogućom akutizacijom Ona je glavni uzrok gubitka zubi u svijetu.Gubitak periodontalnog pripoja i resorpcija kosti, glavne kartakteristike ove infekcije, smatra se da su uzrokovane destruktivnim odgovorom ljudskog tijela na prisustvo bakterija i njihovoh produkata u plaku smještenom ispod desni.

Upala zubnih potpornih tkiva (parodonta),ukoliko je opsežna, uzrokuje sistemske promjene te je možemo smatrati sistemskom upalom. Jedna od bakterija nađenih u upalnom tkivu parodonta, Porphyromonas gingivalis, je najčešće optužena za ovu infekciju, a povezuje se i sa sistemskim promjenama. Organizam na ovu bakteriju stvara antitijela koja se mogu naći u krvnom serumu. Kao sistemska upala, parodontitis može dovesti do oslobađanja tvari koje su sastavni dio odgovora akutne faze bolesti.
Interleukin 6 pokreće odgovor akutne faze u kojoj nastaju proteini kao fibrinogen, C rektivni protein i serumski amiloid A. Oni dalje vode u upalne reakcije.

Posebno u tom smislu misli se na C reaktivni protein i interleukin 6, u novije vrijeme optužen za patogenezu aterosklerotskih plakova na krvnim sudovima.
Upalni odgovor lokaliziran na intimi krvnih sudova odgovoran je za njeno zadebljanje i rupturu plaka te posljedične akutne kardiovaskularne incidente.

Mnoga ispitivanja bazirana su na na utvrđivanju veze između CRP i incidence i rizika srčanih oboljenja. Tako se dovodi i veza nastanka infarkta miokarda i nivoa CRP. Kako je CRP dio odgovora na parodontitise, stanje oralnog zdravlja smatra se bitnim faktorom koji utiče na rizik i moguću incidencu infarkta miokarda. No, kako je ateroskleroza generalizirana bolest, nesumnjivo je da i ostali krvni sudovi pa tako i organi mogu biti ugroženi postojanjem jedne dugotrajne prikrivene upale kao što je parodontitis. Parodontitis se dijagnosticira jednostavno, pregledom kod stomatologa koji ga moze tretirati i spriječiti daljnje narušavanje zdravlja Uz čitav niz bolesti koje mogu biti odgovorne za povišen CRP, čuvanje oralnog zdravlja je bitan faktor prevencije cirkulatornih bolesti pa tako i infarkta miokarda. Pored CRP-a i interleukina, kao dio odgovora akutne faze moguće su i druge promjene u krvi. Mijenja se razina ukupnog holesterola, dobrog i lošeg holesterola, lipoproteina, takođe odgovornih za nastanak ateromskih naslaga. Intenzivna parodontološka terapija snižava nivo ukupnog holesterola i LDL nakon 2 mjeseca.

U skorije vrijeme se mijenja pogled na nastanak ateroskleroze. Težište se sa lipida u krvi prebacuje na upalne procese. Iako se zna da debljina, oksidirani lipidi i drugi faktori doprinose upali srčanih krvnih sudova, uloga infekcije, između ostalog i parodontitisa, je kritični upalni stimulus aterogeneze i svih akutnih stanja nastalih usljed destabilizacije ateromskih plakova na sudu (‘moždani udar’, tromboze, itd). Pri tome promjene krvnih sudova mogu izazvati same bakterije, njihovi produkti izlučeni u krv ili tvari odgovora akutne faze. Parodontitis kao dugotajni izvor svih ovih faktora predstavlja faktor rizika, što potvrđuju nalazi CRP i interleukina 6 u krvi. Parodontološka terapija smanjuje razinu CRP i interleukina 6 u krvi uz jasno poboljšanje funkcije unutrašnjeg zida krvnih sudova.


Dr.Omerbašić F.Amir