Kratki sprint punom snagnom sprečava hipoglikemiju nakon treninga

Terapija diabetes melitusa tip 1 je kompleksan i veoma odgovoran zadatak. Ona ohuhvata elemente kontinuirane insulinoterapija, koja je uslov za preživljavanje ovih pacijenata, dijetalni režim ishrane, samokontrola šećera u krvi, fizičku aktivnost i stalnu edukaciju. Cilj terapije je izbjegavati što je više moguće ekstremene skokove odnosno padove šećera u krvi kako bi se što dalje odgodile neminovne hronične komplikacije tj. promjene na krvnim sudovima , nervima, bubrezima. očima itd.

Hipoglikemija je najčešća akutna komplikacija dijabetesa posebno kad se nastoji provoditi što striktnija kontrola bolesti.Znaci hipoglikemiju su: znojenje, ubrzan rad srca, drhtavica, glad, bljedilo,strah, vrtoglavica ako razina glukoze u krvi i dalje pada javljaju se neprikladno ponašanje, zijevanje, smetnje koncentracije i vida, glavobolja,poremećaj svijesti do kome.
Nakon vježbe umjerenog inteziteta kratak maksimalan sprint od deset sekundi smanjuje rizik od nastajanja hipoglikemije kod mladih ,fizičkih aktivnih, ljudi oboljelih od diabetes melitusa tip 1 koji osim ove bolesti nemaju drugih bolesti odnosno nemaju zapreka za intezivniojom fizičkom aktivnošću.

Poslije 20-minutne umjerene vježbe dolazili do brzog i značajnog pada šećera u krvi, međutim 10-tni sekundni brzi maksimalni šprint koji usljedi nakon umjerene vježbe zaustavlja daljni pad glukoza u krvi slijedeća dva sata. Suprotno od ovog umjerena vježba koja završi odmorom vodi u daljni pad glukoze čak i 6-15 sati nakon jakog fizičkog napora. Na molekularnom dešava se slijedeće: Pet minuta nakon sprinta nivo adrenenalina i noradrenalina (kontrainzulinskih hormona) se vraćaju na vrijednosti prije vježbe, a ako nakon vježbe slijedi odmor nivo ovih tvari, koji su sastavni dio mehanizma regulacije šećera u organizmu, ostaje povišen.
Nivo hormona rasta i hormone kortizola raste ako vježba završi šprintom, za razliku od onih koje prati odmor.
Nivo inzulina takođe prati ovaj trend.

Smatra se da utjecaj sprintanja na smanjenje rizika od hipoglikemije nije tako izražen kod djece ili ljudi srednjih godina oboljelih od šećerene bolesti tip 1 koji većinu života provedu sjedeći. Razlog ovome leži u tome što ova populacije usljed slabe tjelesne utreniranosti, zbog neredovniih fizičkih aktivnosti, nije u mogućnosti postići ovakav vid, kratkog i maksimalnog sprinta.
Ovaj kratki maksimalni sprint koji usljedi neposredno nakon umjerene vježbe preporučuje se kao oblik prevenciji od daljneg pada šerćera u krvi i tako smanjuje rizik od upadanja u hipoglikemiju nakon treniga kod osoba sa Dibaetes mellitus tip 1.Na osnovu ovoga se svim mladim ljudima sa DM tip 1 a bez njegovih komplikacija preporučuje 10 sekundi sprint nakon vježbanja koji će zaustaviti daljni pad glukoze posebno ako brzi izvor ugljikohidrata (energetska pločica ili dekstroza ili fruktoza bombone) nisu pri ruci. Naravno treba naglasiti da nakon fizičke aktivnosti kod ovakih pacijenata je svakako potrebno uzeti obrok predviđen kalorijskim indeksom

dr. Omerbašić F. Amir