Opasnost postoji i nakon prestanka pušenja

Štetne posljedice pušenja po zdravlje čovjeka poznate su činjenice. Međutim značajan broj bivših stravstvenih pušača ili onih pušača koji žele prestati pušiti griješe ako misle da nakon prestanka pušenja, nestaje i rizik od srčanog udara ili promjena na krvnim sudovima.

Na međunarodnoj konferenciji čija je glavna tema bila srčani infarkt održanoj na Floridi ove godine, istraživači sa Johns Hopkins Univerziteta objavili su da, iako smanjen, doživotni rizik od srčanog infarkta postoji kod bivših pušača koji su intezivno pušili prije prestanka.

Bivši pušači, i nakon 30 godina od prestanka pušenja, imaju izmjenjene zidove krvnih sudova, čija je debljina zida proprorcionalna dužinu i intezitetu pušenja te značajno veća u odnosu na nepušače, kako to magnetna rezonanca velikih krvnih sudova pokazuje.

Tako je nađeno da je debljina zida aorte kod bivših pušača bila veća za 1.13 mm3 nego kod nepušača.
Slično tome, promjene na karotidnim arterijama (krvni sudovi vratne regije) su takođe pokazale zadebljanja kod pušača u odnosu na nepušače za 0,14 mm3.

Podaci se odnose na strastvene pušače koji su u toku svog pušačkog staža konzumirali 20 i više cigareta dnevno.Osim toga, nije dokazano da pušači koji su prešli na cigarete s niskim sadržajem katrana i nikotina imaju smanjen rizik od ove, tek jedne u nizu štetnih posljedica pušenja.

Ova grupa pušača obično puši veći broj cigareta i dublje udišu kako bi nadoknadili smanjeni nikotin. To pak može izazvati nove probleme, jer katran i nikotin nisu jedine štetne tvari u duhanskom dimu. Udišući dublje pušači tako unose više drugih opasnih tvari i tako mogu povećati rizik od bolesti.
Prema novim podacima smatra se da je važnije koliko ste pušili cigareta dnevno i koliko dugo, nego koliko je vremena prošlo od kad ste prestali sa pušenjem. Pri tome se pušačima savjetuje da prestanu sa pušenjem što ranije, a osobe koje tek započinju moraju biti svjesni dugoročnih posljedica koje ono nosi sa sobom.

Prestanak pušenja dokazano smanjuje rizik od obolijevanja krvnih sudova i posljedičnog infarkta, no rizik je i dalje veći nego kod nepušača.Dr.Omebašić Amir