Značaj rane detekcije malignih bolesti

Maligne bolesti su uz bolesti i krvnih žila, najznačajniji javnozdravstveni problem u razvijenim zemljama. Danas se smatra da jedna trećina malignih bolesti može spriječiti prvenstveno prestankom pušenja i promjena u prehrani i životnom stilu, a jedna trećna izliječiti primjenom programa rane detekcije odnosno otkrivanja malignih bolesti.

ACS (Američko društvo za borbu protiv raka) dalo je jedan vodič za rano otkrivanje karcionom u kome je akcent dat na ranom otkrivanju prvih znakova ove zloćudnih bolesti. Rano prepoznavanje simptoma, redovni sistematski pregledi, kao i primjena redovnih self testova kroz stalnu edukaciju stanovništva te usvajanje zdravijih životnih navika glavne se upute ovoga vodiča.
Za ljude starije od 20 godina i više, koji imaju redovne sistematske pregleda potrebno je uključiti i jedan čekap (check-up) za karcionome, u vidu medicinskog savjetovanje, te u zavisnosti od godina i spola, mogu uključivati specifične preglede za karcinome štitne žlijezde, usne duplje, kože, limfih čvorova, testisa i jajanika i drugih karcioma.

S druge strane specifični testovi za određne carcinome su posebno naznačeni. Pa tako testovi za karcinom dojki savjetuje se klinički pregled dojki za svaku ženu u godinama od 20-30 godina svake tri godine, a za žene preko 40 godina svake godine. Mamografija se preporučuje svake godine za žene preko 40 godina sve dok su dobrog zdravlje. Svakako svaka žene ako primjeti ili napipa bilo kakvu promjenu treba se odmah javiti ljekaru.Mjesečni samo-pregled dojki i pregled pazušnih jama treba da postanu standard za svaku ženu preko 20 godina.Žena sa povećanim rizikom /pozitivna porodična anamneza karcinoma u porodici, ili genetska predekspozicija kao i predhodni karcionomi predstavljau podložniju grupu te u dogovoru sa ljkaraom čeće se kontroliraju i vrše dodatane pretrage (MRI, UZ).

Što se tiče karcinoma debelog crijeva i rektuma i muškarci i žene preko 50 godina bi trebali da zadovoljiti jedan od sljedećih kombinacija testova :
1. jednom godišnje test iz stolice na skriveno krvarenje (Fecal ocult blood test) sigmoidoscopiju svakih 3- 5 godina
2. jednom godišnje test iz stolice na skriveno krvarenje (Fecal ocult blood test) plus sigmoidoscopiju svakih 5 godina
3. baurim kontrast enema –klistir svakih 5 godina
4. kolonoskopija svakih 10 godina
Ljudi sa povećanim rizikom su: pozitivna lična anamaneza kolorectalnog carcinoma ili adenomatoznih polipa, jako pozitivna porodična anamneza (otac,majka,braće,sestre), pozitivna anamneza hronične upale bolesti crijeva ili pozitivna porodična anamneza nasljedne adenomatozne polipoze.
Sve žene bi trebalo praviti scrining za carcinom cerviksa utreusa 3 godine od početka seksulanog općenja ili ako nisu seksulano aktivne ne kasnije od 21 godine . Skrinig treba da obuhvati obavezno jednom godišnje standardni PAPA test ili svake 2 godine koristeći novi liquid-based PAPA test, kao i test HPV DNA za žene preko 30 godina.
Endometrialni karcionom obuhavata screning za žene u vrijeme menopauze te sa savjetuje da značajnije promjene u vidu neočekivanih jačih krvarenja prijave svom ljekaru.
Prevencija karcionoma prostata obuhavata test iz krvi PSA (prostata specifični atnigen) za muškarce preko 45 godina jednom godišnje kao i digitirektalni pregled (DRE) .
Karcinom prostate je najčešća maligna bolest muškaraca i drugi najčešći uzročnik smrti od raka u muškaraca u dobi iznad 55 godina. Bolest se rijeteko javlja prije 50 godine a incidencija se povećava sa godinama. U posljednjih 5 godina broj karcinoma prostate je povećan ali je broj smrtnosti znatno smanjen zahvljaučući PSA testu koji je se u posljednje vrijeme počinje masovniji upotrebljavati kao screening metoda u ranoj detekciji samog karcinoma i predstavlja značajan indikator da se nešto dešava sa prostatom. Naravano muške osobe koje spadaju u rizične grupe trebaju češće i detaljnije preglede.
Napomenimo još jednom da znaci kao : otežano gutanje ili probava, promjena u običajenom pražnjenju crijeva ili mokraćnog mjehura, rana koja ne zarasta, evidentna promjenana bradavici ili madežu, zadebljanje ili kvržicu na dojci ili drugdje, neobična krvarenja ili iscjedak, iritirajući kašalj ili promuklost mogu biti prvi upozoravajući znaci da se nešto dešava sa vašim tijelom.

dr. Omerbašić F.Amir