Mr sc dr Omerbašić Amir u Osijeku na Medunarodnom simpoziju o hipertenziji

Mr sc dr Omerbašić Amir uspješno prezentirao rad pod nazivom „Tretman hipertenzivnog srčanog oboljenja sa b1 bloktorima i blokatorima kalcijum kanala“ u u Osijeku na Međunarodnom simpozij o hipertenziji - ISHO2014, u sklopu sekcije mladih doktora i istraživača Hrvatskog društva za hipertenziju u suradnji s Europskim društvom za hipertenziju i Medicinskim fakultetom Osijek.
Predavanja su obuhvatala teme iz temeljnih istraživanja, kliničkih i javnozdravstvenih područja s naglaskom na povezivanju bazičnih i kliničkih istraživanja sa svakodnevnom liječničkom praksom.