70 % popusta na test za hepatitis B i C

Poštovani pacijenti,
U mjesecu decembru poliklinika Atrijum je pripremila za Vas posebnu ponudu koja se odnosi na brze testove za detekciju
hepatitis virusa B i C.
Popustom od 70 % , cijena oba testa iznosi 30KM .
Namjena testa za hepatitis B
HepaGnost B PK je brzi imunohromatografski test za kvalitativno otkrivanje površinskog antigena hepatitisa B ( HbsAg ) u krvi,
serumu ili plazmi.
Prisustvo Hbs antigena u ispitivanoj krvi ukazuje na aktivnu infekciju virusom hepatitisa B , bilo akutno ili hronično.

Namjena testa za hepatitis C
HepaGnost C je brzi imunohromatografski test za kvalitativno otkrivanje antitijela na virus hepatitisa C u krvi, serumu ili plazmi.

Hepatitis B virus (HBV) i hepatitis C virus (HCV) su važni uzročnici akutnog i hroničnog hepatitisa, ciroze jetre i hepatocelularnog
karcinoma (HCC). Procijenjuje se da je u svijetu inficirano najmanje 2 biliona ljudi sa hepatitis B virusom, a oko 220 miliona sa
virusom hepatitisa C. Iako je incidenca novih HBV infekcija smanjena nakon uvođenja vakcinacije, HBV infekcija je još uvijek
važan globalni zdravstveni problem, sa brojem hroničnih HBV nosilaca oko 400 miliona širom svijeta. Na žalost, zbog visoke
stope spontanih mutacija, vakcina za HCV još uvijek nije pronađena, tako da se ova infekcija vrlo brzo širi i postaje vodeći javno-
zdravstveni problem.