Šum na srcu koji je spasio život

Mr. sc. dr Omerbašić Amir, kao jedan od članova ESC (European Society of Cardiology), uspješno je prezentirao rad pod nazivom
"Šum na srcu koji je spasio život" na XXXII stručnom sastanku UKuBiH održanom 18. oktobra 2014. godine u Sarajevu.