BRUCELOZA

BRUCELOZA

Definicija: Bruceloza je zoonoza uzrokovana raznim vrstama brucela, najčešće B. melitensis.

Etiologija:

Četiri vrste bakterija uzrokuju bolest kod ljudi:
B. melitensis je parazit koza, ovaca i deva;
B. abortus je parazit goveda;
B. suis je parazit svinja i
B. canis je parazit pasa.

Epidemiologija

Bolest se kod čovjeka pojavljuje sporadično i endemijski. Izvor zaraze su životinje. Zaražene životinje svojim mlijekom i sekretima
i ekskretima mogu lučiti brucele mjesecima i godinama.


Izvori bolesti za ljude:

Glavni putevi prijenosa na ljude su:
direktni kontakt sa zaraženom životinjom;
inhalacija zaraženog aerosola
konzumacija mlijeka, mliječnih proizvoda i sirove hrane zaraženih životinja
Rijeđe se prijenosi inokulacijom (transfuzija krvi, transplantacija koštane srži),
Transplacentalno sa majke na dijete, i s čovjeka na čovjeka, (spolni put, preko zaraženog majčinog mlijeka)
Profesionalna bolest- mesari, stočari,veterinari.

Patogeneza

To je ciklična bolest akutnog, subakutnog i hroničnog toka.
Klinički se razlikuju tri stadija bolesti:
- prvi stadij bolesti: na mjestu ulaska uzročnika na koži ili sluznici lakša upala sa
otokom regionalnih limfnih čvorova;
- drugi stadij bolesti: faza generalizacije infekta- prodor uzročnika u krvotok i RES
(jetra, slezena, koštana srž), evt. (bubreg, kosti, perikard, testis i moždane ovojnice);
- treći stadij bolesti: hronični – trajna lokalizacija uzročnika u jednom organu..

Klinička slika

Inkubacija u prosjeku 5 – 21 dan, ali period latencije je 6 – 9 mjeseci;
Početak bolesti je nagao (temperatura, znojenje, umor, velika slabost, profuzno noćno znojenje, artralgije, mialgije i neuralgije,
gubitak apetita, razdražljivost i depresija),probavne smetnje mucnina,proliv i zatvor naizmjenično naročito kod odraslih.
Kod mnogih pacijenata simptomi traju 2-4 sedmice nakon čega slijedi spontani oporavak. Kod drugih se razvija povremena
groznica u intervalima od 2-14 dana –undulentna forma, a oporavak nastaje za 3-12 mjeseci.
Najčesće komplikacije su: upala zglobova skočni zglob, koljeno, kuk, oboljenja kičme, testisa, jetre, kože i dugotrajni umor.
Nervna forma bruceloze: upala mozga, moždanih ovojnica javlja se u 5% slučajeva.
Na srcu: miokarditis i endokarditis (upala srčanih zalistaka),
Genitourinarna bruceloza (epididimoorhitis),
Simptomi bruceloze kod trudnica mogu biti prijevremeni porod ili rađanje novorođenčadi manje porođajne težine sa respiratornim
smetnjama i žuticom

Fizikalni pregled:

Febrilnost, hepatomegalija, splenomegalija, generalizirana limfadenopatija,
Laboratorijski nalazi (umjerena anemija, leukopenija, limfocitoza)

Tok bolesti

Subakutno hronična bolest
Relaps bolesti – posljedica reinfekcije (kod veterinara);
Osim akutne i hronične kliničke slike ima i lagani oblik – slika gripe.

Dijagnoza

Pozitivna epidemiološka anamneza;
Mikrobiološka dijagnoza bruceloze – izolacija uzročnika iz krvi;
Reakcija aglutinacije (umjereno visok titar1:160 i više);
Serološki testovi (ELISA testovi za antitijela IgA, IgG i IgM i Coombsov test);
Dif. Dg.: trbušni tifus, TBC, subakutni bakterijski endokarditis, Hodginova bolest).
Prognoza – vrsta uzročnika, ishrana ljudi.

Profilaksa
Sanitarne veterinarske mjere:
- klanje zaražene stoke;
- cijepljenje životinja;
- kuhanje i pasterizacija mlijeka;
- termička obrada proizvoda životinjskog porijekla,
- nošenje zaštitnih rukavica ,
- zdravstveno prosvjećivanje.
.
Terapija

Dugotrajna terapija antibioticima daje dobre rezultate.
Za terapiju bruceloze preporučuje se doksiciklin 200 mg dnevno, uz rifampicin 300 mg svakih 8 sati tokom šest nedelja.
Alternativa rifampicinu su streptomicin i gentamicin. Rifampicin je lijek izbora u liječenju bruceloze trudnica.

Prikaz slučaja:

Djevojka od 20 godina se žali na bolove u leđima i nogama.
Temperatura sa blažim oscilacijama
Laboratorijski nalazi b.o.
Tretman simptomatski, NSAID pp.
Anamneza: 2 sestre imaju iste simptome, majka je dugo febrilna, nije se javljala ljekaru.
Konzumirale su sir i mlijeko kupljeno od iste žene na pijaci.
Izvršeno testiranje na infektivnoj klinici, sve tri pozitivne.
Povod javljanja ljekaru je činjenica da je najbolja kolegica pozitivna na brucelozu – isti izvor zaraze
Nisu htjele otkriti ime žene i njenu adresu (pasivni otpor, stid ?).

Obaviještena je veterinarska stanica radi uzimanja krvi stoke na analizu.

Motivacija za ovu temu je aktuelnost ove problematike u svakodnevnom životu. Naime 2008. godine u jednoj opštini u KS
otkriveno je 12 oboljelih, 2009. godine - sedam oboljelih, a način zaraze je bio konzumacija nedovoljno termički obrađenog
mlijeka i sira, kao i pomaganje pri jagnjenju i klanje stoke. U 2014.godini ponovo smo svjedoci pojave bolesti u KS.

Ovim tekstom želim da podsjetim naše pacijente na veliku ulogu zdravstvenog prosvjećivanja, kao i na značaj pravovremene
dijagnostike ovog oboljenja. Ako ste u nedoumici Vaš tim Poliklinike Atrijum stoji vam na raspolaganju.

Dr. Aida Udovčić
spec. por. med.
Poliklinika Atrijum