KARDIOVASKULARNI SISTEM - EDUKACIJA

U Srednjoj medicinskoj školi Jezero održano je 22.01.2015. godine stručno usavršavanje nastavnog kadra iz oblasti
kardiovaskularnih oboljenja.
Predavači su bili Mr. sc. dr Amir Omerbašić iz naše Poliklinike Atrijum, sa temom "Kardiovaskularni rizici i prevencija" i Mr. sc. dr
Lejla Divović iz Centra za srce, sa temom "Angina pectoris".
Predavanje je održano u sklopu saradnje Kardiološkog edukativnog centra u Sarajevu (KCES), čiji je član dr Omerbašić, i
direktorice Srednje medicinske škole Jezero, Dr Jasminke Kulić.