Prikaz slučaja na temu „Zašto (olme)sartan u regulaciji hipertenzije i zaštite ciljnih organa?“

Mr. sc. dr Aida Kriještorac, internista u Poliklinici Atrijum, uspješno je prikazala slučaj iz prakse na temu „Zašto (olme)sartan u
regulaciji hipertenzije i zaštite ciljnih organa?“. Zajedno sa mnogobrojnim specijalistima porodične medicne, interne medicine,
kardiologije i interventne kardiologije održano je predavanje u restoranu Lovac, 17.02.2015. godine pri čemu je razmijenjeno znanje
kao i iskustva na ovu temu.
Organizator skupa je bila farmaceutska kuća Berlin – Chemie.