Prim.Dr Mirsadu Đugumu uručeno zvanje subspecijaliste kardiologije.

Na 33. štručnom sastanku udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini i internacionalnom simpoziju o arterosklerozi je Prim.Dr
Mirsadu Đugumu uručeno zvanje subspecijaliste kardiologije .Internaciolanom simpoziju su prisustvovali kardiolozi iz BIH s
predsjednicom prof. Zumretom Kušljugić na čelu, kao i 30 kardiologa iz Turske sa predsjednicom Udruženja kardiologa Turske prof.
dr. Lale Tokgozolu na čelu.
Prof.Dr Sokolović Šekib i Prim. Dr. Mirsad Đugum