Novosti

Secerna bolest - epidemija 21. stoljeca

Šećerna bolest je hronični poremećaj kada organizam zbog nedovoljne proizvodnje inzulina ili njegove nedjelotvornosti ne može iz hrane dobiti dovoljno energije tj. glukoze koja mu je potrebna za život. Cijeli poremećaj ...

Pročitaj više

Mr sc dr Omerbašić Amir u Osijeku na Medunarodnom simpoziju o hipertenziji

Mr sc dr Omerbašić Amir uspješno prezentirao rad pod nazivom „Tretman hipertenzivnog srčanog oboljenja sa b1 bloktorima i blokatorima kalcijum kanala“ u u Osijeku na Međunarodnom simpozij o hipertenziji - ISHO2014, u ...

Pročitaj više

Značaj rane detekcije malignih bolesti

Maligne bolesti su uz bolesti i krvnih žila, najznačajniji javnozdravstveni problem u razvijenim zemljama. Danas se smatra da jedna trećina malignih bolesti može spriječiti prvenstveno prestankom pušenja i promjena u ...

Pročitaj više