Novosti

Resinhronizirajuća terapija srca

Resinkronizacijska terapija (CRT) je relativno nova terapija za bolesnika sa simptomatskim, hroničnim zatajivanjem srca nastale kao posljedica sistoličke disfunkcije lijeve komore srca . Prvi CRT sistem u svijetu, je ...

Pročitaj više

Buka povećava rizik od srčanih bolesti

Novije epidemiološke studije pokazuju da dugotrajno djelovanje prometne buke povećava rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti! Prometna buka, a posebno cestovna čini se najraširenijom i rastućim problemom okoliša u ...

Pročitaj više