Novosti

Ambulantna rehabilitacija srčanih bolesnika

Prema Svjetskoj zdrvastvenoj organizaciji (WHO-SZO), rehabilitacija srčanih bolesnika nakon doživljenog infarkta srca, ugrađenog stenta, ugrađivanje srčanog bypass ili premostnice te zamjene srčanog zalistka, ...

Pročitaj više

Sistematski pregledi – pregled od glave do pete

Iako je glavni cilj medicine liječiti bolesne, ideal kojem se teži je sprečavanje da do bolesti dođe. Ponekad je bolest nemoguće izbjeći, no izuzetno je korisno njeno otkrivanje u ranom stadiju, kako bi se mogla što ...

Pročitaj više

Sve više operacija kuka i koljena

Prema istraživanju Royal College of Surgeons, broj operacija kuka kod ljudi mlađih od 60 godina povećan je za čak 75 procenata u odnosu na 2005. godinu. Slična je situacija i kod operacija koljena kojih je više za čak 40 ...

Pročitaj više