Prijava za porodičnu medicinuAmbulanta porodične/obiteljske medicine

Poliklinika Atrijum je prva poliklinika koja je u BiH pokrenula sistem uvođenja porodične medicine u privatni sektor po najvišim
svjetskim standardima. Kod nas možete ostvariti svoja prava sa zdravstvenom knjižicom izdatom u Kantonu Sarajevo, kao što ste
to ostvarivali i u ambulanti porodične medicine koju ste dosad posjećivali. Naše prednosti su u tome da pregled zakazujete
telefonski, da tretman akutnih stanja radimo bez narudžbe, pružamo mogućnost konsultacije telefonom... Pravo na opredjeljenje
imaju sve osobe starije od 14 godina. Uz besplatno liječenje sa zdravstvenom knjižicom.
Dodatne specijalističke preglede, za pacijente sa zdravstvenim kartonom u ambulanti porodične medicine kroz povoljne godišnje
članarine u sklopu paketa A, B C i D za kontinuirano praćenje vašeg zdravlja.

Termini se zakazuju u toku radnog dana u periodu od 09-13.00 i 14-18.00.


Formular za prijavu u porodicnu medicinu