TERAPIJA BOLA - blokadom perifernih nerava

Blokada perifernih nerava je jedan od načina liječenja neuralgija (bolova uzrokovanih direktnim oštećenjem nerava) i
kompresivnih neuropatija (uklještenja perifernih nerava).

U zahvaćeni nerv ili njegovu neposrednu blizinu ubrizgava se odgovarajući lijek koji otklanja bol, sve to pod kontrolom CT-a.
Procedura se izvodi tako što ljekar sa odgovarajućim iskustvom i uz pomoć aparata za kompjuteriziranu tomografiju (CT-a),
“uvodi” iglu na željeno mjesto i aplicira lijek. Postupak, pošto se izvodi u lokalnoj anesteziji, je skoro bezbolan i osjetit ćete
trenutno ublažavanje i uklanjanje bola.

Ukoliko imate bolove u donjem dijelu leđa koji vam stvaraju poteškoće u svakodnevnim radnjama, a niste spremni na operativni
zahvat, blokada perifernih nerava može biti postupak za vas. Ukoliko želite da se informišete ili rezervišete termin za proceduru
nazovite na 062/797-000 ili nam pišite na mail rcatrijum@gmail.com