Internistički pregled

Internistički pregled je osnovni pregled kojim bi se svaki pacijent trebao podvrgnuti barem jednom godišnji.

Svakom pacijentu u Poliklinici Atrijum nudimo upoznavanje osoblje te biranje svog ljekara.


1. Pilikom dolaska pacijenta u polikliniku otvara se najprije zdravstveni karton. Taj dokument služi za praćenje pacijenta te se sve pretrage, pregledi i ostale dokumentacije drže u tom kartonu.

Molimo sve pacijente ukoliko imaju raniju zdravstvenu dokumentaciju, lijekove koje troše ili su ranije liječeni, da iste ponesu na uvid. Kopije tih dokumenata ćemo izraditi i staviti u pomenuti zdravstveni karton, a originale vratiti pacijentu.


2. Dalje slijedi razgovor sa doktorom, koji se obavlja u odgovarajućim kancelarijama te želimo napomenuti da ovdje važe visoki etički principi i principi ljekarske tajne. U ovom razgovoru se uzimaju osnovni podaci o pacijentu, njegovom zdravstvenom stanju, ranijim oboljenjima, liječenju, operacijama, hospitalizacijama, oboljenima unutar porodice i dr.

Pacijenti imaju mogućnost pitati i informisati se kod naših doktora o svemu.


3. Slijedeći korak je fizikalni pregled koji uključuje mjerenje krvnog pritiska, snimanje EKG i fizikalni pregled u užem smislu.

Za snimanje EKG – a je potrebno skidanje odjeće do pasa te postavljanje elektroda na grudni koš, ruke i u području gležnjeva. Savjetujemo pacijentima da se obuku u skladu s tim.


4. Posljednji korak je dogovor na recepcije kada je moguće preuzimanje nalaza.


5. U poslijepodnevnom terminu doktori koji su pregledali pacijenta izdaju nalaz. Pacijent se može konsultovati sa ljekarom o svemu što želi. Za sve eventualne terapije i dodatne pretrage, ukoliko su one neophodne, ljekar će dati tačnu uputu.


Budite uvjereni da će se pregledi obavljati sa licenciranim i stručnim osobljem, najsavremenijom opremom, u uslovima koji našim pacijentima odgovaraju te uz, kako već nevedene, visoke etičke principe.

Stručni tim Poliklinike Atrijum Vas očekuje.