Radiološki centar

S ciljem pružanja kompletne i kvalitetnije usluge našim pacijentima, Poliklinika Atrijum otvorila je moderan Radiološki centar.
Našim pacijentima je od sada na raspolaganju spiralni CT i univerzalni RTG aparat.

Od CT pretraga možete obaviti :

CT MOZGA*
CT L/S KIČME
CT VRATNE KIČME
CT TORAKALNE KIČME
CT VRATA
CT PNS
CT ORBITA
CT PIRAMIDA TEMPORALNE KOSTI
CT TORAKALNIH ORGANA
CT GORNJEG ABDOMENA
CT ABDOMENA I MALE ZDJELICE
CT MALE ZDJELICE
CT UROTRAKTA
CT HIPOFIZE
CT OBA KUKA
CT LAKTA
CT ŠAKA
CT OBA KOLJENA
CT RAMENA
CT OBA SKOČNA ZGLOBA
CT STOPALA


Od RTG pretraga možete obaviti :

RTG TORAKALNIH ORGANA
RTG KRANIJUMA
RTG SINUSA
RTG MASTOIDA
RTG VRATNE KIČME
RTG TORAKALNE KIČME
RTG L/S LIČME
RTG RAMENOG ZGLOBA
RTG NADLAKTICE
RTG LAKATNOG ZGLOBA
RTG PODLAKTICE
RTG ŠAKA
RTG SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA
RTG KUKOVA
RTG NATKOLJENICE
RTG KOLJENOG ZGLOVA
RTG POTKOLJENICE
RTG SKOČNOG ZGLOBA
RTG STOPALA
RTG ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK)
RTG UROTRAKTA (NATIVNI SNIMAK)
INTRAVENSKA UROGRAFIJA
MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA
RTG ZDJELICE
FARINGOEZOFAGOGRAFIJA (RTG ŽDRIJELA I JEDNJAKA)
RTG GASTRODUODENUMA
RTG ENTEROGRAFIJA (PASAŽA CRIJEVA)
IRIGOGRAFIJAU prilogu ispod pogledajte cjenovnik usluga

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas
062 797 000Radiološki centar-cjenovnik