Zdravlje na radnom mjestu

Poliklinika Atrijum donosi novi vid brige o Vašem zdravlju u sklopu seminara „Zdravlje na radnom mjestu“ sa osvrtom o pravilnim
radnim navikama na način što pruža teoretsku i praktičnu nastavu iz sljedećih oblasti:
I BLOK
a) Najčešća problematika uposlenika
b) Nedostaci na radnom mjestu
c) Rano otkrivanje problema
II BLOK
a) Anatomija muskuloskeletnog sistema
b) Fiziologija muskuloskeletnog sistema
III BLOK
a) Patologija muskuloskeletnog sistema
b) Patofiziologija muskuloskeletnog sistema
IV BLOK
a) Pravilna prehrana
b) Tjelesna aktivnost
c) Prevencija debljine/smanjenje prekomjerne tjelesne mase
d) Prevencija oboljevanja od hroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, tumori, šećerna bolest, hronična opstruktivna
plućna bolest, mentalne bolesti)
V BLOK
a) Tjelesne vježbe u uredu
b) Tjelesne vježbe u kući
Ukoliko ste Vi ili Vaša firma zainteresovani za ovaj vid interaktivnog seminara javite se na kontakt telefon Poliklinike Atrijum
033467444.