Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Cjenovnik usluga Atrijum

Cjenovnik usluga Radiologija

NAZIV USLUGECIJENA (KM)
MAMOGRAFIJA50,00
CT GLAVE200,00
CT GLAVE ( sa kontrastom )290,00
CT ORBITA200,00
CT ORBITA ( sa kontrastom )290,00
CT PNS200,00
CT PNS ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED MASIVA LICA200,00
CT PREGLED MASIVA LICA ( sa kontrastom )290,00
CT VRATA200,00
CT VRATA ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED TORAKSA200,00
CT PREGLED TORAKSA ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED VRATNE KIČME200,00
CT PREGLED VRATNE KIČME ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED TORAKALNE KIČME200,00
CT PREGLED TORAKALNE KIČME ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED LUMBOSAKRALNE (L/S) KIČME200,00
CT PREGLED LUMBOSAKRALNE (L/S) KIČME ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED ABDOMENA200,00
CT PREGLED ABDOMENA ( sa kontrastom )310,00
CT UROGRAFIJA ( sa kontrastom )390,00
CT PREGLED ZDJELICE200,00
CT PREGLED ZDJELICE ( sa kontrastom )310,00
CT CISTOGRAFIJA330,00
CT ABDOMENA I ZDJELICE290,00
CT ABDOMENA I ZDJELICE ( sa kontrastom )390,00
CT KOLONOSKOPIJA240,00
CT KOLONOSKOPIJA ( sa kontrastom )350,00
CT PREGLED TORAKSA, ABDOMENA I ZDJELICE400,00
CT PREGLED TORAKSA, ABDOMENA I ZDJELICE ( sa kontrastom )490,00
CT PREGLED ZGLOBA200,00
CT PREGLED ZGLOBA ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED NADLAKTICE/NATKOLJENICE220,00
CT PREGLED NADLAKTICE/NATKOLJENICE ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED PODLAKTICE/POTKOLJENICE220,00
CT PREGLED PODLAKTICE/POTKOLJENICE ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED ŠAKE/STOPALA220,00
CT PREGLED ŠAKE/STOPALA ( sa kontrastom )290,00
CT ANGIOGRAFIJA MOZGA250,00
CT MOZGA I CT ANGIOGRAFIJA MOZGA360,00
CT ANGIOGRAFIJA VRATA280,00
CT ANGIOGRAFIJA VRATA I MOZGA360,00
CT ANGIOGRAFIJA AORTE280,00
CT ANGIOGRAFIJA GORNJEG EKSTREMITETA280,00
CT ANGIOGRAFIJA DONJIH EKSTREMITETA300,00
CT ANGIOGRAFIJA AORTE I DONJIH EKSTREMITETA380,00
CT KORONAROGRAFIJA520,00
RTG TORAKALNIH ORGANA (U JEDNOJ PROJEKCIJI)40,00
RTG TORAKALNIH ORGANA (U DVIJE PROJEKCIJE)60,00
RTG KRANIJUMA30,00
RTG SINUSA30,00
RTG MASTOIDA30,00
RTG VRATNE KIČME (JEDNA PROJEKCIJA)30,00
RTG VRATNE KIČME (DVIJE PROJEKCIJE)55,00
RTG TORAKALNE KIČME (JEDNA PROJEKCIJA)30,00
RTG TORAKALNE KIČME (DVIJE PROJEKCIJE)55,00
RTG L/S KIČME (JEDNA PROJEKCIJA)30,00
RTG L/S KIČME (DVIJE PROJEKCIJE)55,00
RTG RAMENOG ZGLOBA55,00
RTG NADLAKTICE30,00
RTG LAKATNOG ZGLOBA30,00
RTG PODLAKTICE30,00
RTG ŠAKA (JEDNA ŠAKA)55,00
RTG RUČNOG ZGLOBA55,00
RTG SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA30,00
RTG KUKOVA30,00
RTG NATKOLJENICE30,00
RTG KOLJENOG ZGLOBA55,00
RTG POTKOLJENICE30,00
RTG SKOČNOG ZGLOBA55,00
RTG STOPALA55,00
RTG ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK)30,00
RTG UROTRAKTA (NATIVNI SNIMAK)30,00
RTG ZDJELICE30,00

Cjenovnik usluga Sistematski pregledi

Cjenovnik usluga Masaže i tradicionalne terpije / tretmani