Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Dr.Mirsad Đugum – Ja sam za kombinaciju zvanične i alternativne medicine !

Dr.Mirsad Đugum – Ja sam za kombinaciju zvanične i alternativne medicine!

Jedan je od rijetkih stručnjaka koji u svojoj praksi i ordinaciji uspješno kombinuje zvaničnu i alternativnu medicinu, Prim.mr.sci.dr Mirsad Đugum. Kao specijalista interne medicine i vlasnik poliklinike «Atrijum», on u svojoj ordinaciji pacijentima nudi tretmane akupunkturom, homeopatijom, daje savjete iz oblasti fitoterapije…. Certifikat o liječenju alternativnom medicinom dobio je u Kini, prije skoro 30 godina. Sličnu “diplomu” dobio je i na Univerzitetu za tradicionalnu alternativnu medicinu UN-a u Columbu.

Od alternativnih oblasti specijalizirao se za akupunkturu. Jedan je od 12 prijeratnih predavača u BiH na seminarima i kursevima akupunkture, na kojima je osposobljeno oko 2.500 liječnika.

“Medicina je vrlo osjetljivo područje. Tim više što su u pitanju ljudski životi, sa kojima se nije igrati. Iz tih razloga, moramo jednom postati svjesni da cilj medicine treba da bude pacijent, odnosno prevencija ili, u najgorem slučaju, njegovo izliječenje. Kako i koja metoda će se koristiti da bi se došlo do tog cilja, ovisi od stanja samog pacijenata – kaže dr. Đugum i objašnjava da je razlog njegovog uspjeha upravo kombinacija zvanične i alternativne medicine, što je samo jedan u nizu pokazatelja da ova dva tabora itekako mogu i trebaju djelovati zajedno.

On smatra da bi naša država, po uzoru na Mađarsku, Bugarsku i još neke evropske zemlje, za kratko vrijeme mogla izrasti u značajno i priznato područje sa razvijenim medicinskim turizmom.

“Sudeći prema pacijentima koji dolaze u moju kliniku i pritom se upuštaju i u jedne i u druge medicinske tretmane (alternativne i zvanične medicine), može se zaključiti da se tržište medicine u BiH dosta stabiliziralo. Imamo velike šanse za ubrzaniji razvoj upravo medicinskog turizma. Naš medicinski kadar je je priznat u cijelom svijetu, imamo izobilje termalnih i vazdušnh banja…

Mogu li zvanična i alternativna medicina sarađivati ili se nadopunjavati?

“Da alternativna i zvanična medicina mogu djelovati zajedno, dovoljno govori činjenica da su po zapadnim klinikama oboljenja klasificirana na ona čije se liječenje preporučuje zvaničnom i ona čije se liječenje preporučuje alternativnom medicinom, ili pak kombinovanjem ovih dvaju medicina. – To je činjenica! I to ljekar ne može zanemariti samo zato što on ne priznaje jednu ili drugu vrstu medicine. Zašto? Ukoliko se ne držimo ovih preporuka, umjesto da tretman na određena oboljenja djeluje ljekovito, on vrlo lahko može biti dopuna oboljenjima.

Akupunktura – “lijek” za glavobolju i reumu

Postoje ljudi koji su nekada imali godišnje po deset jakih glavobolja. Nakon tretmana akupunkturom ili nekom drugom alternativnom metodom, ta se bol smanjila na svega dva puta. Ili, pak, ako je ranije glavobolja trajala dva do tri dana, poslije terapije traje pola dana… Zar to nije uspjeh?

Isti je slučaj i sa reumatskim tegobama, te sa još mnogim oboljenjima. Po pitanju procenta izliječenja ljudi, liječenih alternativnim medicinskim tretmanima, često se pravi greška. Nije samo uspjeh izliječenje nego i smanjivanje simptoma, a tu je alternativna medicina izuzetno moćna.

Ubod iglice kao ubod komarca

Akupunktura, tradicionalna kineska metoda liječenja kojim se dovodi do balansiranja energije u organizmu, samo je jedan od oblika liječenja prirodnom medicinom. U bivšoj Jugoslaviji, ova metoda bila je zastupljena u tolikoj mjeri da je 1990. godine dr. Edin Dervišević otvorio i prvi privatni zvanični institut u Sarajevu.

“Sam princip liječenja akupunkturom zasniva se na filozofskom pristupu pacijentu. Odnosno, objašnjavanje postojanja janga i jinga (pozitivne i negativne strane) Znači, kada je zastupljenost janga i jinga u svim meridijanama i organima jednaka, onda je i balans dobar. Ako dođe do narušavanja jednog ili drugog, onda dolazi do stvaranja određenih simptoma. Ti simptomi se ne moraju odmah odraziti kao bolest, ali se s vremenom pretvaraju u sindrome a ti sindromi su oboljenje. Da ne bi došlo do tog narušavanja, ali i ako već dođe do toga, energiju je potrebno balansirati. Kako? Akupunkturom, odnosno ubodima tradicionalnim iglicama, djeluje se na određene tačke u tjelu. Na osnovu dubine i mjesta uboda, vrši se ubacivanje ili izbacivanje energije (balansiranje), ovisno od stanja organizma, i na taj način organizmu vraćamo njegovu vitalnost – objašnjava dr. Đugum i kaže da njegovi pacijenti ubod iglice obično opisuju kao ubod komarca, a neki ga uopše i ne osjete.

Princip crvenog luka

Dr. Đugum puno vjeruje i homeopatiji, liječenju prirodnom medicinom, starom više od 200 godina.

” Jedan najbanalniji primjer djelovanja homeopatije jeste princip crvenog luka. Kada razrežete luk, osjetite određeno peckanje u nosu i u očima, koje kasnije prouzrokuje suzenje. A to su, primijetili ste, isti simptomi kao kod gripe. Odnosno, kada je čovjek gripozan, organizam, braneći se od virusa, manifestuje curenje iz nosa i suzenje očiju. E, sada, zašto se onda koristi crveni luk? Za prehladu, je li tako? Znači, na jedan prirodan način, organizam se stimuliše da uspostavlja svoj odbrambeni mehanizam. Pored ovaga, homeopatija je idealna za liječenje upale sinusa, kašlja, artritisa, alergije, tjeskobe i stresa, migrene i glavobolje, tegobe u menopauzi i dr. – objašnjava dr. Đugum i navodi da su homeopatski lijekovi potpuno sigurni i ne izazivaju nikakve štetne popratne pojave. Ukoliko čak i pogriješite lijek, on jednostavno neće djelovati!

www.aura.ba

Piše: