Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Ultrazvuk srca ekspertnom metodom

Ultrazvuk srca ekspertnom metodom

 Ultrazvuk srca sa color dopplerom zahvaljujući novim tehničkim mogućnostima omogućava veliki broj informacija o srcu i srčanim strukturama kao što su: dimenzije srčanih šupljina,

  • dimenzije srčanog mišića,
  • njegova pokretljivost,
  • snaga srčanog mišića da istisne krv ka periferiji i da se relaksira,
  • funkcija srčanih zalisaka,
  • daje uvid u stanje perikarda (srčane kese).

Zdravlje Vaše porodice u sigurnim rukama !

Ultrazvuk srca color doppler metodom omogućava uvid u brzine protoka krvi kroz srčana ušća i dijagnosticiranje urođenih ili stečenih srčanih mana. Ljekar koji mora biti adekvatno educiran za ovu vrstu dijagnostike, sondom ultrazvučnog aparata prelazi preko kože lijeve strane grudnog koša, pri čemu pacijent ne osjeća nikakvu bol. Pregled traje od 20 do 30 minuta, nakon toga pacijent dobija objašnjenje i pisani izvještaj. Naglasak je na tome da ekspertni ultrazvuk srca daje puno više informacija nego bazični.

Pokreljivost srčanog mišića

Ekspertni ultrazvuk srca se radi metodom konkretnog izračuna i kvantifikacije pokretljivosti srčanog mišića u tri smjera, a samo jedna četvrtina srca (lijeva komora) pregleda se u 17 dijelova, svaki posebno. Ovo je osobito bitan pregled i daje dodatne i punije informacije pacijentima koji su imali infarkt srca, koji imaju anginu pectoris, povišen krvni pritisak i srčano zatajenje.

Tako procijenjeno smanjenje pokretljivosti srčanog mišića može ukazivati na veliku vjerovatnoću začepljenja ili suženja određene arterije koja opskrbljuje srčani mišić.

Do sada se ovakav pregled krvnih sudova srca radila samo koronarografijom, sada imamo ultrazvučni pregled koji može dati adekvatne podatke i pacijenta poslati na eventualnu terapijsku koronarografiju, što bi podrazumijevalo stavljanje stenta.

Ekspertni ultrazvuk srca može zamjeniti koronarografiju

Veliki broj pacijenata ovom metodom može izbjeći koronarografiju (kateterizaciju), a radi se o pacijentima kojima je za dijagnozu potrebna takva procedura.

Osim toga veoma je važno da je ekpertni ultrazvuk srca, jednako kao i bazički ultrazvučni pregled , bezbjedan za pacijenta, bezbolan, bez štetnog zračenja i bez korištenja kontrastnih sredstava, a za njega nije potrebna nikakva posebna priprema.

Ultrazvuk srca ekspertnom metodom daje trenutno najkompletniju sliku o srcu, a koja ne zahtijeva invazivan pristup pri kojem bi se pacijent izlagao zračenju, kontrastnim sredstvima, boravku u bolnici i posebnoj pripremi za pregled.

 Značajno je spomenuti i kako je ovakav pregled standard za pacijente poslije ugrađenih stentova, bay pass-a, za procjenu aortne stenoze i njeno dalje praćenje te za onkološke pacijente, pacijente sa srčanim zatajenjem i hipertrofijom (zadebljanjem) srčanog mišića nastalom bilo sportski, bilo patološki.

Cijenu ekspertnog ultrazvuka u poliklinici Atrijum iznosi 170,00 KM
Cijene ostalih usluga poliklinike Atrijum pogledajte OVDJE

Zakažite ekspertni ultrazvuk srca pozivom na broj: 033 467 444

Piše: