A-CCP

Reumatoidni artritis (RA) jedna je od najčešćih autoimunih bolesti.
Dosadašnji testovi za dijagnozu RA – reumatoidni faktor i CRP nedovoljno su specifični za RA. Nedavno se otkrilo da je u serumu osoba s RA, citrulin ciljni peptid različitih auto-anititjela kao anti-perinuklearni faktor, anti-keratin antitijelo, itd. Na tome se zasniva određivanje anti-CCP (antitijela na ciklički citrulinski peptid), koja je visoko specifična za RA.

Jedna od najvažnijih dijagnostičkih prednosti antitijela A-CCP je njihova prisutnost u ranoj fazi RA (<1 god). Prema nekim istraživanjima, antitijela na CCP prethode kliničkim simptomima i do 10 godina.

Također je vrlo dobar prognostički marker za razlikovanje erozivnog od ne-erozivnog oblika reumatoidnog artritisa. Pretpostavlja se da bi povremeno određivanje anti-CCP u osoba s povećanim rizikom za razvoj RA (genetička predispozicija) omogućilo raniju primjenu terapije u onih sa stalnim porastom koncentracije anti-CCP.

Referentne vrijednosti
Muškarci i žene: 17 U/mL

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

CIJENA: 60,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU