anti-Muellerov hormon (AMH)

Razine AMH (anti-Muellerov hormon) u serumu koreliraju s brojem primordialnih folikula u jajniku (stvarna ovarijska rezerva). Određivanje AMH koristi se za procjenu ovarijske rezerve, kao i za procjenu odgovora na ovarijsku stimulaciju zajedno s drugim kliničkim i laboratorijskim nalazima. Razina AMH je stabilna tijekom menstrualnog ciklusa, stoga se može određivati bilo koji dan ciklusa. AMH je proteinski hormon značajan za predviđanje trenutka ulaska u menopauzu te rano otkrivanje patoloških procesa u jajniku, kao i određivanja stvarne ovarijske rezerve.

Određivanje anti-Müllerovog hormona preporučljivo je svim ženama koje žele znati koliki je njihov reproduktivni potencijal, ženama koje sumnjaju na ulazak u menopauzu, a žele trudnoću, te ženama koje planiraju potpomognutu oplodnju. Rezultati pretrage predstavljaju pouzdan pokazatelj potencijala jajnika i plodnosti, laički rečeno pokazuju biološki sat plodnosti.

Smatra se kako se AMH stvara u jajnicima kao hormon koji regulira dozrijevanje pojedine jajne stanice kod svakog ovulacijskog ciklusa, te djeluje kao fina protuteža FSH i LH, kako prilikom ovulacije ne bismo istovremeno imali velik broj zrelih jajnih stanica. Kako broj jajnih stanica koje bi prilikom ovulacije mogle dozrijeti opada s godinama, tako pada i vrijednost AMH. Na ovaj način, AMH korelira s brojem jajnih stanica tj. on opisuje takozvanu ovarijsku rezervu. Upravo je iz tog razloga značajan pri utvrđivanju vremena preostalog za ostvarivanje trudnoće, te u procjeni ovarijske rezerve nakon kemoterapije ili operativnih zahvata nad jajnicima, a može se mjeriti od rođenja do menopauze.

Razina anti-Müllerovog hormona iznimno je važna i za proces umjetne oplodnje. Njegovo je određivanje u sklopu postupka postalo uobičajeno, jer odražava pad rezerve primordijalnih folikula u kasnim reproduktivnim godinama, te može usmjeriti proceduru u najboljem smjeru.

S druge strane, određivanje AMH je bitno kako bi se izbjegao rizik hiperstimulacije jajnika (koji je ozbiljna je komplikacija postupaka stimulacije jajnika za izvantjelesnu oplodnju). Također, AMH ukazuje i na bolest jajnika; povećane vrijednosti hormona najčešće kazuju na sindrom policističnih jajnika.

Naravno, svaki nalaz, pa tako i vrijednost AMH potrebno je bez izuzetka, tumačiti u kliničkom kontekstu. Što se tiče same pretrage ona je bezbolna i brza, sastoji se od uzorkovanja krvi i može se obaviti bilo kojeg dana menstrualnog ciklusa.

Referentne vrijednosti

Muškarci 1,43 – 11,6 µg/L
Žene fertilna faza 0,67 – 9,49 µg/L
Žene smanjena ovarijalna rezerva 0,14 – 0,67 µg/L
Menopauza < 0,14 µg/L

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

CIJENA: 60,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU