Bilirubin direktni

Konjugirani ili direktni bilirubin stvara se nakon konjugacije bilirubina sa glukuronskom kiselinom u jetri uz enzim bilirubin-UDP-glukuronil transferaze.

Izlučuje se putem žuči. Najveće značenje određivanje ima kod jetrenih i žučnih oboljenja.

Referentne vrijednosti

Referentni rasponi <0,3 mg / dl

– PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

– CIJENA: 5,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU