Enzim laktat-dehidrogenaza (LDH)

Enzim laktat-dehidrogenaza (LDH) nalazi se u svim stanicama organizma, redovito u citoplazmi.

Budući je koncentracija LDH u tkivu 500 puta veća od koncentracije u plazmi, pa i najmanje oštećenje tkiva može izazvati znatni porast aktivnosti LDH u serumu. Glavna svrha mjerenja ukupnog LDH je prepoznavanje manjih oštećenja tkiva.

Visoka specifična aktivnost enzima nalazi se u jetri, srčanom i skeletnim mišićima, bubrezima i eritrocitima.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: <241 U/L

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

– CIJENA: 5,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU