FREE T4

ft4 sekoristi za procjenu funkcije kao i za praćenje efekata terapije bolesti tireoidne ( štitne) žlijezde. fT4 – fiziološki aktivna komponenta hormona T4.

U slučaju sumnje na poremećenu funkciju štitnjače rezultate je potrebno kombinirati sa TSH nalazom. Najveći dio ovog hormona veže se na transportne proteine.

REFERENTNA VRIJEDNOST: 12-22 pmol/L

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

CIJENA: 15,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU