Bilirubin indirektni

Bilirubin koji je nastao u retikuloendotelnom sistemu nakon ulaska u krv veže se za albumin (nekonjugirani ili slobodni bilirubin). Vezanjem za albumine moguć je prijenos bilirubina do jetre u kojoj se vrši konjugacija i njegovo izlučivanje.

Nekonjugirani bilirubin je nepolarna molekula i nije topiv u vodi. Zbog toga će nekonjugirani bilirubin reagirat i s diazo-reagensom tek nakon odvajanja od albumina. Nekonjugirani bilirubin se ne može filtrirati kroz glomerule, te zbog toga ga normalno i nema u mokraći.

Referentne vrijednosti:

Normalne vrijednosti za direktni bilirubin iznose 1,0-5,0 mikro mol/L, a za ukupni bilirubin su 6,9-20,5 mmol/L.

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

CIJENA: 5,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU