Kreatin kinaza (CK-MB)

Kreatin kinaza (CK) citoplazmatski je enzim koji se u organizmu pojavljuje u četiri oblika (izoenzima). Izoenzim CK-MB, u odnosu na ostale izoenzime, najzastupljeniji je u srčanom mišiću.

Povišenje CK-MB se u krvi nastupa oko 3-8 sati nakon pojavljivanja simptoma vezanih uz srce. CK-MB izoenzim duže vrijeme ostaje povišen, ovisno o tijeku bolesti.

Referentne vrijednosti
Muškarci: < 4.94 ng/ml

Žene: < 2.88 ng/ml

– PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

– CIJENA: 25,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU