Kreatinin

Kreatinin se povećava kada sposobnost bubrega da filtrira tekućine u tijelu opada, i to bez obzira na uzrok smanjene učinkovitosti bubrega.

Najčešći uzrok povišenog kreatina je postupno oštećenje mehanizma filtracije uslijed dugoročnog visokog krvnog tlaka ili dijabetesa. Kod bilo koje ozbiljne groznice, gdje dolazi do dehidracije, postoji mogućnost porasta kreatina u krvi, s obzirom na to da se bubrezi pokušavaju nositi s procesima u našem tijelu.

Mjerenje kreatinina koristi se u dijagnostici i liječenju bubrežnih oboljenja, a pokazalo se korisnom i kod procjene glomerularne funkcije bubrega (klirens kreatinina) kao i u praćenju dijalize. Kreatinin u serumu varira ovisno o dobi bolesnika, tjelesnoj težini i spolu. Razina kreatinina u serumu nije osjetljiva na rana bubrežna oštećenja te reagira sporije od uree u krvi na hemodijalizu u postupku liječenja bubrežnog zatajenja. Kreatinin u serumu varira ovisno o dobi bolesnika, tjelesnoj težini kao i spolu. Ponekad je nizak kod osoba malene mišićne mase, kaheksije, amputiranih i starijih osoba. Razina kreatinina u serumu koja se smatra normalnom ne isključuje postojanje oštećenja bubrežne funkcije.

Povećane vrijednosti kreatinina možemo naći u akutnoj i hroničnoj bolesti bubrega, opstrukciji mokraćnog sistema kao i manje značajno u akromegaliji i gigantizmu. Snižena razina kreatinina u krvi se također može naći u mišićnoj distrofiji.

Referentne vrijednosti

Muškarci:64 – 104 μmol/L
Žene:49 – 90 μmol/L

– PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

– CIJENA: 5,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU