Lipaza

Lipaza je glikoprotein koji katalizira potpunu hidrolizu triglicerida u glicerol i tri masne kiseline.

Pankreatična lipaza se stvara u pankreasu i luči pankreatičnim sokom te se smatra organ specifičnim enzimom pankreasa.

Referentne vrijednosti:

Lipaza 0-160 U/L

– PRIPREMA: Potrebno je da pacijent prije uzimanja uzorka bude 8-10 sati natašte (voda se smije piti).

– Cijena: 15,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU