TOTAL Beta HCG (humani korionski gonadotropin)

Beta HCG (humani korionski gonadotropin) je protein kojeg luči tkivo posteljice, a mnogi ga nazivaju i hormonom trudnoće. BETA HCG je glikoprotein koji se sastoji od dvije podjedinice – α i β koje se udružuju u intaktnu molekulu hormona. Služi za ranu dijagnozu i praćenje trudnoće. HCG izlučuje posteljica.

Održava žuto tijelo tijekom trudnoće, a također utječe na proizvodnju steroida. Uzorak seruma gravidnih žena uglavnom sadrži intaktnti hormon hCG. Mjerenje koncentracije hCG u uzorku krvi u 95% slučajeva daje dijagnozu trudnoće već tjedan dana nakon oplodnje. Naročito je važno utvrđivanje razine hCG u krvi u 1. trimestru trudnoće.

Razina u prvom trimestru trudnoće korelira s veličinom posteljice pa je važno u dijagnozi i praćenju trudnoće. U ranoj trudnoći slobodna ß-podjedinica se proizvodi s intaktnom (cijelom) molekulom CG, dok u kasnijoj trudnoći slobodna α-podjedinica dominira. Inače, povišene vrijednosti upućuju na višestruku trudnoću. U 16. do 18-toj sedmici trudnoće važna razina u izračunu testa probiranja za Down-ov sindrom.

Podjedinice α i ß od kojih je ova druga važna u praćenju seminioma, teratoma i koriokarcinoma. u onkologiji, za praćenje bolesnika s bolesti trofoblasta. Ovaj test je koristan za detekciju i praćenje hCG kojeg proizvode tumorske stanice ovarijskog, placentalnog ili testikularnog porijekla.

Ukoliko postoji sumnja na trudnoću, a dobili ste negativan nalaz HCG (<5IU/L), preporučuje se ponoviti analizu nakon nekoliko dana.

Referentne vrijednosti
Muškarci i žene: < 5 IU/L

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

CIJENA: 40,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU