Troponin 1

Troponin je kompleks regulatornih proteina koji su odgovorni za kontrakciju srčanog mišića.

Koncentracija troponina se povećava nakon oštećenja srčanog mišića i ostaje povišena čak do dvije sedmice nakon srčanog udara.

Referentna vrijednost:

Muškarci i žene
< 0.3 ng/ml

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

CIJENA: 45,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU