Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Novo u Poliklinici Atrijum: nutricionističko savjetovanje

Novo u Poliklinici Atrijum: nutricionističko savjetovanje

Nutricionizam je primijenjena nauka o ishrani i djelovanju hrane na ljudski organizam: rast, razvoj, funkcije, koncentraciju, efikasnost tokom svih faza životnog ciklusa u zdravlju i bolesti.

Preporučuje se svima: preventivno ili uslijed postojećih zdravstvenih problema.

Usvajanje pravilnih prehrambenih navika je ključ zdravog života, optimalnog fizičkog statusa (gubitka težine), optimalnog zdravlja, radne produktivnosti, dobrog raspoloženja.

Savjetovanje obavlja nutricionista- doktor nauka, a u slučaju zdravstvenih problema u saradnji sa doktorom specijalistom.

Pregled se sastoji:

– Informativni razgovor (anamneza, prehrambene navike, način života)-poželjno je doći sa nalazima, starijim ne više od mjesec dana;

– Analiza postojećih prehrambenih navika, fizičke aktivnosti i sedentarnih navika;

– 24 satno prisjećanje radi procjene prosječnog dnevnog unosa i procjene prehrambenih navika;

– Procjena stepena uhranjenosti (mjerenje: tjelesne visine, tjelesne težine, obim struka, računanje indeksa tjelesne težine- BMI);

Usluge koje pružamo:

– Edukacija o pravilnoj ishrani u skladu sa prehrambenim navikama i načinom životaindividualno;

– Uputa na laboratorijsku analizu krvi;

– Proračun energetskih potreba;

– Izrada individualnog 5-obročnog plana ishrane za 7, 14, 21 dan;

– Prijedlog suplementacije u slučaju potrebe;

– Konsultacije;

– Kontrola.

Spisak laboratorijske analize krvi koje je poželjno ponijeti na nutricionistički pregled ili uraditi nakon informativnog razgovora:

– kompletna krvna slika,

– CRP,

– željezo, feritin,

– šećer u krvi,

– holesterol, HDL, LDL, trigliceridi,

– bilirubin ukupan i direktan,

– gama-GT, AST, ALT,

– urea, kreatinin, mokraćna kiselina

– homocistein, CK, TSH, fT4, fT3, anti-TPO, anti TG-AB.

Na osnovu adekvatno odabranih metoda određivanja prehrambenih

Doc.dr.sci. Irzada Taljić

Doc.dr.sci. Irzada Taljić je voditeljica interdisciplinarnog master studija „Nutricionizam“ na Univerzitetu u Sarajevu. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti nutricionizma.

Ima bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju seminara iz oblasti nutricionizma, u cilju promocije i podizanja svijesti o pravilnoj ishrani i njenim uticajima na zdravlje djece i ljudi.

Doc.dr.sci. Irzada Taljić učestvovala je u svojstvu eksperta-predavača u različitim domaćim i međunarodnim projektima.

Ima veliki broj objavljenih naučnih i stručnih radova u referentnim časopisima i zbornicima radova.

Imala je priliku predavati na Univerzitetu Politecnica delle Marche u Ankoni, Italija, Karl-Franzens Univerzitetu, Graz, Austrija i Masaryk Univerzitetu, Brno, Češka.

Piše: