Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum CT dijagnostika

CT abdomena

CT – kompjuterizovana tomografija (engl. computed tomography) je dijagnostička metoda koja koristi rendgenske zrake kako bi se kreirala detaljna, trodimenzionalna slika unutrašnjih organa i struktura. U procesu skeniranja, pacijent se postavi na sto koji se lagano pomjera kroz cilindrični aparat, kroz koji prolaze rendgenski zraci iz više uglova. Specijalni program zatim kombinuje dobijene slike kako bi se dobila trodimenzionalna slika unutrašnjosti tijela. CT se koristi u dijagnostici raznih zdravstvenih problema, uključujući otkrivanje tumora, traumatskih ozljeda, krvnih ugrušaka i drugih stanja. Važno je napomenuti da CT koristi rendgenske zrake, što može predstavljati izvjesnu dozu zračenja, tako da se njegova primjena mora pažljivo razmotriti u odnosu na koristi i rizike.

Šta je CT abdomena?

CT abdomena je radiološka pretraga gdje se pomoću CT uređaja vrši snimanje abdomena (dio tijela između pluća i zdjelice, trbuh) u slojevima i kompjuterskom obradom podataka se dobiju dijagnostičke informacije o patološkim promjenama u cijelom abdomenu. Pomoću najsavremenijeg softvera moguća je i 3D rekonstrukcija koja detaljnije prikazuje sve regije.

Kada se izvodi ova pretraga?

Neki od razloga zbog kojih bi ljekar mogao indicirati da se uradi snimanje abdomena su:

  • abdominalna bol
  • abdominalna sepsa
  • obstrukcija crijeva
  • postoperativne komplikacije
  • aneurizma abdominalne aorte
  • traume
  • apendicitis
  • deformiteti

Priprema pacijenta za CT abdomena

Prije izvođenja samog pregleda, medicinsko osoblje će pacijentu savjetovati da ukloni nakit, pirsinge ili bilo kakve druge metalne objekte sa svog tijela. Druge vrste posebnih priprema za CT snimanje abdomena nisu potrebne.

Tokom pregleda, pacijent se nalazi u ležećem položaju sa udlagom za glavu.

Izvođenje pregleda

U toku pregleda pacijent se nalazi sam u prostoriji u kojoj se nalazi CT uređaj. Pregled se obavlja na uređaju Toshiba Aquilion Prime 160-slice.

Nakon pozicioniranja pacijenta inžinjer radiologije isplanira polje pregleda na abdomenu. Uređaj je oblika velikog prstena u kojem se nalazi cijev sa rendgen zrakama i različitim detektorima. Stol na kojem leži pacijent se pomjera naprijed i nazad. U toku pregleda je jako bitno da pacijent ostane u potpunosti miran, jer i najmanji pokreti utiču na kvalitet pregleda. Ponekada će medicinsko osoblje u našoj Poliklinici pokrenuti i postupak ubrizgavanja kontrastnog sredstva, kako bi slike koje pravi CT uređaj bile što jasnije.

Prostorija je ozvučena, te tok cijelog pregleda prati inžinjer radiologije koji ga i izvodi.

Ako planirate trudnoću, najbolje bi bilo obaviti pregled u prvih 10 dana menstrualnog ciklusa da bi se izbjeglo štetno djelovanje zračenja na moguću početnu trudnoću.

NAPOMENA: Kontrastno sredstvo, koje se u tijelo pacijenta ubrizgava intravenozno, koristi se samo u slučajevima kada je to ljekar indicirao i donio odluku da nema kontraindikacija za primanje kontrastnog sredstva.

Povezane usluge iz iste oblasti