Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum CT dijagnostika

CT angiografija vrata

CT angiografija je medicinski postupak tokom kojeg ljekari, koristeći kombinaciju x-zraka i sofisticiranu kompjutersku analizu kreiraju detaljan, 3D prikaz krvnih sudova u različitim dijelovima tijela. Angiografija podrazumijeva omogućavanje prikaza krvnih sudova mozga, vrata, bubreag, abdomena i svih ekstremiteta. Kako bi bio obezbijeđen najdetaljniji prikaz krvnih sudova, tokom angiografije koristi se kontrastno sredstvo koje se ubrizgava intravenozno u tijelo pacijenta. CT angiografija se koristi kako bi se pravilno mogle otkriti anomalije u kvrnim sudovima tijela, njihova suženja, blokade, krvni ugrušci, ruptura krvnog suda, povrede, kongenitalne abnormalnosti kardiovaskularnog sistema, te tumori. Ljekari koriste CT angiografiju u svrhu predoperativne evaluacije krvnih sudova, uz pomoć koje sa više informacija i boljom operativnom pripremom mogu sigurnije obaviti operaciju.

Šta je CT angiografija vrata?

CT angiografija vrata je dijagnostički postupak koji se koristi za vizualizaciju krvnih žila u području vrata pomoću rendgenskih zraka i kontrastnog sredstva.

Prije samog početka pregleda, pacijent obično leži na pokretnom stolu, a u zavisnosti od područja snimanja u njegovo tijelo se ubrizgava kontrastno sredstvo, koje pomaže u kreiranju boljih snimaka. Nakon ovog postupka, pacijent se uvodi u CT uređaj, koji emitira niz rendgenskih zraka kroz područje vrata i snima slike krvnih žila. Senzori na drugoj strani CT uređaja bilježe količinu zraka koja prolazi kroz tkiva vrata i pretvaraju je u digitalne slike koje se obrađuju u 2D ili 3D slike na računalu.

CT angiografija vrata može se koristiti za dijagnosticiranje različitih stanja krvnih žila u području vrata, uključujući suženja krvnih žila, aneurizme, tromboze ili embolije. Također se može koristiti za praćenje napretka liječenja i procjenu postoperativnih stanja.

CT angiografija vrata obično se izvodi kada postoji sumnja na bolesti krvnih žila u području vrata, uključujući aterosklerozu, disekcije karotidnih arterija ili tumorske lezije. Ovaj postupak je manje invazivan od tradicionalne angiografije, koja uključuje uvođenje katetera u arteriju na vratu ili ruci. Međutim, CT angiografija može imati neke nedostatke, uključujući izloženost zračenju i potrebu za ubrizgavanjem kontrastnog sredstva, što može izazvati alergijske reakcije ili nuspojave poput mučnine ili vrtoglavice.

Važno je da pacijenti i ljekari pažljivo razmotre sve prednosti i nedostatke CT angiografije vrata kako bi donijeli informirane odluke o najboljem postupku dijagnostiranja i liječenja.

Prije samog snimanja CT angiografije potrebno je sa ljekarom ili inženjerom obaviti razgovor te provjeriti ukoliko pacijent ima poznate alergije ili ukoliko je imao alergijsku rekaciju na kontrastno sredstvo, ukoliko uzima neke od lijekova kao metformin, antibiotike ili nesterodialne antiinflamtorne lijekove, ukoliko ima dijagnosticirane srčane probleme, astmu, diabetes, bubrežne bolesti ili je prošao transplantaciju organa. Pacijentice trebaju obavijestiti doktora ili tehničara ukoliko su trudne ili postoji mogućnost za trudnoćom. Zbog kontrastnog sredstva koje se koristi u toku pregleda poželjno je ne unositi tečnost niti hranu nekoliko sati prije snimanja.

Povezane usluge iz iste oblasti