Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum CT dijagnostika

CT kolonoskopija

CT – kompjuterizovana tomografija (engl. computed tomography) je dijagnostička metoda koja koristi rendgenske zrake kako bi se kreirala detaljna, trodimenzionalna slika unutrašnjih organa i struktura. U procesu skeniranja, pacijent se postavi na sto koji se lagano pomjera kroz cilindrični aparat, kroz koji prolaze rendgenski zraci iz više uglova. Specijalni program zatim kombinuje dobijene slike kako bi se dobila trodimenzionalna slika unutrašnjosti tijela. CT se koristi u dijagnostici raznih zdravstvenih problema, uključujući otkrivanje tumora, traumatskih ozljeda, krvnih ugrušaka i drugih stanja. Važno je napomenuti da CT koristi rendgenske zrake, što može predstavljati izvjesnu dozu zračenja, tako da se njegova primjena mora pažljivo razmotriti u odnosu na koristi i rizike.

Kada se koristi CT kolonoskopija?

CT kolonoskopija je dijagnostička metoda u kojoj se koristi CT skener sa kojim se dobija detaljna slika kolona (crijeva) i rektuma. CT kolonoskopija se razlikuje od standardnog CT pregleda abdomena po tome što se pacijentu daje ugljen-dioksid u toku snimanja pomoću čega se detaljnije prikazuje zidna struktura crijeva.

Najčešći razlog zbog kojeg se osoba upućuje na CT kolonoskopiju je zbog mogućih polipa ili kancera u crijevu ili rektumu. Polipi su često bezopasni ali pojedini polipi mogu prerasti u kancerogena tkiva zbog toga je bitno na vrijeme uraditi adekvatnu dijagnostiku. CT kolonoskopija se radi kod pacijenata koji osjećaju iritaciju crijeva, gubitak kilograma, začepljenje ili krv u stolici.

Pripreme pacijenata za CT kolonoskopiju

Veoma je bitno da se crijeva isprazne prije snimanja CT kolonoskopije kako bi se postigao najbolji prikaz crijeva. Kako bi se u potpunosti crijeva ispraznila prije snimanja pacijent dobija upute koju hranu treba izbjegavati te se propisuje laksativ kako bi se crijeva mogla pročistiti, prije početka snimanja pacijentu se daje kontrastno sredstvo koje se popije kako bi se crijeva jasnije vidjela u toku snimanja.

Veoma je bitno uzeti propisane laksative u dogovoru sa inženjerom ili doktorom kako bi slika bila jasna. Noć prije snimanja pacijent treba popiti kontrastno sredstvo koje je potrebno unijeti zbog detaljnijeg snimka.

Pacijent je dužan obavijestiti osoblje ukoliko boluje od astme ili ukoliko ima ozbiljne alergije na neke od lijekova ili hrane, ukoliko pacijent koristi inhalatorsku pumpu bitno je da je ima uz sebe.

Ukoliko je pacijentu dijagnosticiran dijabetes te uzima metformin kao terapiju također je potrebno obavijestiti osoblje zbog posebnih instrukcija.

U slučaju da se osoblje na vrijeme ne obavijesti moguće je da se termin snimanja pomjeri.

Izvođenje pretrage

Po dolasku pacijent pacijent uz razgovor sa inženjerom radiologije popuni formular koji je potreban za sigurniju primjenu kontrasta. Pacijentu se plasira braunila kroz koju se prije skeniranja ubrizga kontrastno sredstvo potrebno za snimanje, uz kontrastno sredstvo daje se i injekcija koja služi za opuštanje mišića kako bi se mišići crijeva opustili. Nakon primjene kontrasta pacijent bočno legne na CT stol, nakon čega se mala fleksibilna tuba stavi u rektum kako bi se gas blago ubrizgao u debelo crijevo. Gas se ubrizga pomoću male električne pumpe te pomaže u širenju crijeva i uklanjanju prevoja u crijevima koji bi mogli sakriti polipe ili izrasline.

U toku ovog procesa moguće je osjetiti blagu bol ili nelagodu te i potrebu za odlaskom u toalet. Tokom cijelog snimanja inženjer prati stanje pacijenta. Stol se zatim pomjera i prolazi kroz CT skener koji pomoću X-zraka i detektora formira sliku. CT snimanje je bezbolno te se X-zrake ne mogu osjetiti, na kraju snimanja pacijent ostaje na CT stolu dok inženjer detaljno provjerava snimak te se eventualno po potrebi urade dodatna snimanja. Nakon završetka snimanja braunila kroz koju je plasirano kontrastno sredstvo se uklanja te se pacijent nesmetano može obući.

Kompletan proces snimanja traje između 30-40 minuta.

Povezane usluge iz iste oblasti