Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum CT dijagnostika

CT koronarografija

CT koronarografija, također poznata kao kompjuterizovana tomografska angiografija koronarnih arterija (CTA koronarnih arterija), je neinvazivna dijagnostička procedura koja se koristi za vizualizaciju koronarnih arterija, krvnih sudova koji opskrbljuju srce krvlju. Ova tehnika omogućava detaljan pregled stanja koronarnih arterija bez potrebe za invazivnim postupcima kao što su tradicionalna koronarografija ili kateterizacija srca.

CT koronarografija se izvodi pomoću rendgenskog snimanja uz primjenu kontrastnog sredstva koje omogućava jasniju vizualizaciju krvnih sudova. Pacijent se postavlja na stol CT skenera, gdje se primjenjuje kontrastno sredstvo putem intravenozne linije, a zatim se skenira serija rendgenskih snimaka srca i koronarnih arterija. Slike koje se dobijaju tokom skeniranja omogućavaju detaljnu procjenu stanja koronarnih arterija, identifikaciju eventualnih suženja ili blokada, te procjenu općeg zdravlja srca.

Ova tehnika se često koristi za rano otkrivanje koronarne bolesti srca, procjenu rizika od srčanih oboljenja i planiranje tretmana kod pacijenata sa sumnjom na srčane probleme.

MSCT koronarografija u poliklinici Atrijum

ct skener
MSCT Aquillion prime 160 slice

U poliklinici Atrijum MSCT koronarografiju izvodimo na savremenom CT skeneru Toshiba Aquillion prime 160 slice.

CT koronarografija na aparatu Toshiba Aquilion 160 slice, ima nekoliko prednosti u poređenju s drugim CT uređajima:

  • Visoka rezolucija: Toshiba Aquilion 160 slice ima visoku rezoluciju slike, što omogućava detaljno vizualiziranje koronarnih arterija i eventualnih lezija.
  • Brzina skeniranja: Zahvaljujući velikom broju detektora (u ovom slučaju 160 slice), skeniranje je brže nego na uređajima s manje “slice”-ova. To smanjuje rizik od pokreta artefakata, poboljšava kvalitetu slike i smanjuje izloženost pacijenta zračenju.
  • Niska doza zračenja: Napredne tehnike obrade slike, kao što su iterativna rekonstrukcija i upotreba niskodozne protokole, smanjuju dozu zračenja potrebnu za postizanje visokokvalitetnih slika.
  • Precizna dijagnostika: Visoka rezolucija i brzina skeniranja omogućavaju preciznu dijagnostiku koronarnih bolesti srca, uključujući stenozu, plakove i kalcifikacije.
  • Pacijentova udobnost: Brže skeniranje smanjuje vrijeme provedeno u skeneru, što poboljšava udobnost pacijenta i smanjuje anksioznost.

Za više informacija kontaktirajte našu radiološku službu na broj 062 797 000.

Kako se izvodi CT koronarografija?

CT koronarografija obično uključuje nekoliko koraka kako bi se osiguralo precizno i pouzdano skeniranje srčanih krvnih sudova:

Priprema pacijenta: Prije pregleda, pacijent se obično upućuje na post kako bi se smanjila količina nepotrebne pokretljivosti srca i povećala jasnoća dobijenih slika. Također se izvodi osnovna priprema koja uključuje uputstva o prehrani i unosu tečnosti prije pregleda.

Primjena kontrastnog sredstva: Tokom pregleda, pacijentu se primjenjuje kontrastno sredstvo putem intravenozne linije kako bi se poboljšala vizualizacija koronarnih arterija tokom skeniranja.

Skeniranje srca i koronarnih arterija: Pacijent se postavlja na stol CT skenera, gdje se izvodi serija rendgenskih snimaka srca i koronarnih arterija. Tokom skeniranja, aparat se rotira oko pacijenta, prikupljajući detaljne slike srca i krvnih sudova.

Analiza rezultata: Dobijene slike se zatim analiziraju radi procjene stanja koronarnih arterija, identifikacije eventualnih abnormalnosti ili suženja, te procjene općeg zdravlja srca. Nakon završetka pregleda, pacijent može odmah nastaviti sa svojim uobičajenim aktivnostima.

CT koronarografija je brza i efikasna procedura koja pruža informacije o stanju koronarnih arterija, omogućavajući preciznu dijagnozu i planiranje tretmana kod pacijenata sa srčanim oboljenjima.

Ko su kandidati za CT koronarografiju?

CT koronarografija se obično preporučuje osobama koje imaju simptome ili faktore rizika za srčane bolesti, kao i osobama koje su već dijagnosticirane sa srčanim oboljenjima. Kandidati za CT koronarografiju uključuju, ali nisu ograničeni na:

Osobe sa simptomima srčanih bolesti: Osobe koje pate od simptoma kao što su bol u grudima (angina), nedostatak daha ili umor prilikom fizičke aktivnosti mogu biti kandidati za CT koronarografiju kako bi se utvrdila prisutnost suženja ili blokada u koronarnim arterijama.

Osobe sa faktorima rizika za srčane bolesti: Osobe koje imaju faktore rizika kao što su pušenje, visok krvni pritisak, visok holesterol, dijabetes, prekomjerna težina ili nedostatak tjelesne aktivnosti također mogu biti kandidati za CT koronarografiju radi procjene rizika od srčanih oboljenja.

Osobe sa prethodnom historijom srčanih problema: Osobe koje su već imale srčani udar, koronarnu arterijsku bolest ili su podvrgnute koronarnoj revaskularizaciji (poput stentiranja ili bajpasa) mogu biti kandidati za CT koronarografiju radi praćenja stanja njihovih koronarnih arterija i identifikacije eventualnih ponovnih suženja ili blokada.

Osobe sa sumnjom na srčane abnormalnosti: Osobe sa sumnjom na srčane abnormalnosti, kao što su kongenitalni defekti srca ili drugi vaskularni problemi, također mogu biti kandidati za CT koronarografiju radi detaljne dijagnostike i planiranja tretmana.

CT koronarografija se obično ne preporučuje trudnicama i osobama s teškim zatajenjem bubrega, kao i onima koji imaju alergijsku reakciju na kontrastno sredstvo koje se koristi tokom pregleda.

Kako se pripremiti za CT koronarografiju?

Priprema za CT koronarografiju obično uključuje nekoliko koraka kako bi se osiguralo precizno i sigurno izvođenje pregleda:

Post: Pacijentu se obično preporučuje da bude u postu najmanje 4 sata prije pregleda kako bi se smanjila količina nepotrebne pokretljivosti srca i osiguralo jasnije rendgenske slike.

Ograničenje unosa tečnosti: Prije pregleda, pacijentu se obično preporučuje da ograniči unos tečnosti kako bi se smanjio volumen želuca i smanjila mogućnost mučnine tokom pregleda.

Ograničenje kofeina i nikotina: Pacijent bi trebao izbjegavati konzumaciju kofeiniranih napitaka i duhana nekoliko sati prije pregleda, jer to može utjecati na rezultate pregleda.

Priprema kontrastnog sredstva: Prije pregleda, pacijentu se može tražiti da obavi testiranje na alergiju na kontrastno sredstvo koje će se koristiti tokom pregleda, a također bi trebao biti upoznat sa procedurom primjene kontrastnog sredstva.

Prateći uputstva ljekara: Pacijent bi trebao pažljivo pratiti sve upute i smjernice koje mu je dao ljekar ili medicinsko osoblje, uključujući upute o prestanku uzimanja određenih lijekova ili dodataka ishrani prije pregleda.

Koliko traje CT koronarografija i kako se osjeća pacijent tokom pregleda?

Trajanje CT koronarografije obično varira od 10 do 30 minuta, ovisno o kompleksnosti pregleda i specifičnim potrebama pacijenta. Tokom pregleda, pacijent leži na stolu za CT skeniranje i može osjetiti lagani pritisak prilikom primjene kontrastnog sredstva. Većini pacijenata postupak nije bolan ili nelagodan, iako neki mogu osjetiti toplin. Važno je da pacijent tijekom pregleda ostane miran i surađuje s medicinskim osobljem kako bi se osigurala preciznost i tačnost rezultata.

Kako se CT koronarografija razlikuje od konvencionalne koronarografije?

CT koronarografija i konvencionalna koronarografija su dva različita dijagnostička testa koja se koriste za evaluaciju koronarnih arterija, ali se razlikuju po načinu izvođenja, invazivnosti i primjenjivosti:

Metoda izvođenja: CT koronarografija se izvodi pomoću CT skenera koji snima rendgenske slike srca i koronarnih arterija, dok se konvencionalna koronarografija izvodi ubacivanjem katetera u arteriju i injiciranjem kontrastnog sredstva izravno u srčane žile.

Invazivnost: CT koronarografija je neinvazivna procedura koja ne zahtijeva ubacivanje katetera ili invazivne manipulacije s krvnim sudovima, dok je konvencionalna koronarografija invazivna procedura koja uključuje unošenje katetera u tijelo.

Primjenjivost: CT koronarografija je pogodna za veći broj pacijenata, uključujući one koji ne mogu ili ne žele podvrgnuti invazivnim procedurama. S druge strane, konvencionalna koronarografija se obično koristi kod pacijenata s visokim rizikom od srčanih bolesti ili onih koji zahtijevaju invazivnu terapiju.

Radiologija

Povezane usluge iz iste oblasti