Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum CT dijagnostika

CT pregled zgloba

CT – kompjuterizovana tomografija (engl. computed tomography) je dijagnostička metoda koja koristi rendgenske zrake kako bi se kreirala detaljna, trodimenzionalna slika unutrašnjih organa i struktura. U procesu skeniranja, pacijent se postavi na sto koji se lagano pomjera kroz cilindrični aparat, kroz koji prolaze rendgenski zraci iz više uglova. Specijalni program zatim kombinuje dobijene slike kako bi se dobila trodimenzionalna slika unutrašnjosti tijela. CT se koristi u dijagnostici raznih zdravstvenih problema, uključujući otkrivanje tumora, traumatskih ozljeda, krvnih ugrušaka i drugih stanja. Važno je napomenuti da CT koristi rendgenske zrake, što može predstavljati izvjesnu dozu zračenja, tako da se njegova primjena mora pažljivo razmotriti u odnosu na koristi i rizike.

CT kostiju ili zglobova može se koristiti za vođenje doktora ili hirurga tokom procedure, kao što je biopsija. Precizni su i osjetljivi u otkrivanju malih lomova kostiju (fraktura), periostalnih reakcija (infekcija i upala kosti) i degenerativnih bolesti kostiju.Oni su važni u planiranju određenih vrsta terapije i operacija, kao i u naknadnom liječenju kako bi se utvrdilo da li tijelo pacijenta reaguje na liječenje. CT pregled se može koristiti za otkrivanje cista ili infekcija u tijelu. Oni također mogu identificirati koštane strukture unutar tijela i mogu precizno izmjeriti gustinu kostiju. CT skeniranje se često koristi za brzi pregled pacijenta nakon nesreće kako bi se identificirale traumatske unutrašnje povrede.

Zglob je važan dio tijela gdje se spajaju dvije ili više kosti kako bi se omogućilo kretanje. Skoro svaka kost u tijelu susreće se s barem jednom drugom kosti u zglobu. Oblik zgloba ovisi o njegovoj funkciji. Općenito govoreći, što je više pokreta moguće kroz zglob, to je veći rizik od povreda istog. To je zbog toga što veći opseg pokreta smanjuje snagu zgloba. Zglobove dijelimo na:

Nepokretne – dvije ili više kosti su u bliskom kontaktu, ali ne može doći do pomaka – na primjer, kosti lubanje. Zglobovi lubanje nazivaju se šavovi.

Lagano pomični – dvije ili više kostiju se drže zajedno tako čvrsto da su dozvoljeni samo ograničeni pokreti – na primjer, pršljenovi.

Slobodno pokretni – većina zglobova u ljudskom tijelu je ovog tipa. Pokret je svrha zgloba.

CT pregled zgloba, kada je potreban?

Dok konvencionalno rendgensko snimanje može uhvatiti strukturu kostiju, ono ne prikazuje meko tkivo dovoljno jasno. Zglobovi su komplicirane strukture koje se sastoje od mekog tkiva i kostiju koje podržavaju kretanje tijela. Stoga je potreban napredniji oblik snimanja. CT skeniranje je poželjna metoda snimanja zglobova, jer jasno bilježi vrlo detaljne slike strukture kostiju. Kada je u pitanju CT pregled zgloba, položaj vašeg tijela ovisit će o tome je li potrebno skenirati gornji ili donji zglob. CT pregled zglobova traje otprilike 30 minuta.

Povezane usluge iz iste oblasti