Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum CT dijagnostika

CT urografija

CT – kompjuterizovana tomografija (engl. computed tomography) je dijagnostička metoda koja koristi rendgenske zrake kako bi se kreirala detaljna, trodimenzionalna slika unutrašnjih organa i struktura. U procesu skeniranja, pacijent se postavi na sto koji se lagano pomjera kroz cilindrični aparat, kroz koji prolaze rendgenski zraci iz više uglova. Specijalni program zatim kombinuje dobijene slike kako bi se dobila trodimenzionalna slika unutrašnjosti tijela. CT se koristi u dijagnostici raznih zdravstvenih problema, uključujući otkrivanje tumora, traumatskih ozljeda, krvnih ugrušaka i drugih stanja. Važno je napomenuti da CT koristi rendgenske zrake, što može predstavljati izvjesnu dozu zračenja, tako da se njegova primjena mora pažljivo razmotriti u odnosu na koristi i rizike.

CT urografija

CT urografija je dijagnostička metoda sa kojom se vrši snimanje i evaluacija urinarnog trakta, uključujući bubrege, mokraćni mjehur i uretru, odnosno dijelove ljudskog tijela koji vode urin iz bubrega u mokraćni mjehur. CT urografija je bezbolna metoda snimanja u kojoj se koristi kontrastno sredstvo i dokazana je kao efikasna metoda u detekciji problema urinarnog trakta.

Kada se koristi CT urografija?

CT urografija se indicira kod pacijenata koji imaju krv u urinu (hematurija), kamenac u bubregu, kamen u mokraćnom mjehuru, karcinom urinarnog trakta, obstruktivnu uropatiju, urinarnu infekciju, cistu, strukturalnu anomalije ili smetnje u mokrenju.

Pripreme pacijenata za CT urografiju

Prije samog snimanja CT urografije potrebno je sa ljekarom ili inženjerom obaviti razgovor te provjeriti ukoliko pacijent ima poznate alergije ili ukoliko je imao alergijsku rekaciju na kontrastno sredstvo, ukoliko uzima neke od lijekova kao metformin, antibiotike ili nesterodialne antiinflamtorne lijekove, ukoliko ima dijagnosticirane srčane probleme, astmu, dijabetes, bubrežne bolesti ili je prošao transplantaciju organa.

Za bolji ishod snimanja potrebno je popiti dovoljno tečnosti, te ne urinirati,prije CT urografije kako bi se mokračni mjehur proširio.

Izvođenje pretrage

CT urografija se izvodi na način da pacijent leži na leđima dok se stol pomjera te prolazi kroz CT cijev koji pomoču x-zraka i detektora izrađuje sliku. U toku snimanja tehničar može zatražiti da pacijent promijeni položaj te zatim uradi dodatne snimke. Plasira se IV braunila kroz koju se pacijentu daje kontrastno sredstvo koje je poželjno za adekvatnu procjenu funkcije bubrega i urinarnog sistema. Tokom cijelog snimanja inženjer prati stanje pacijenta. CT snimanje je bezbolno te se X-zrake ne mogu osjetiti, na kraju snimanja pacijent ostaje na CT stolu dok inženjer detaljno provjerava snimak te se eventualno po potrebi urade dodatna snimanja. Nakon završetka snimanja braunila kroz koju je plasirano kontrastno sredstvo se uklanja te se pacijent nesmetano može obući.

Kompletan proces snimanja traje između 30-40 minuta.

Povezane usluge iz iste oblasti