Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Psihijatrijski pregled

Psihijatrijski pregled je metodološki i sistematičan pristup proučavanju mentalnih poremećaja i bolesti. Ovaj pregled obuhvata intervjuisanje pacijenta i prikupljanje historije bolesti, kao i opštu procjenu zdravlja pacijenta. Psihijatrijski pregled je osnova dijagnostike, planiranja tretmana i praćenja bolesti pacijenta u psihijatriji.

Psihijatrijski pregled je najvažniji korak u postavljanju dijagnoze mentalnog poremećaja. Psihijatrijski pregled treba da bude detaljan i sveobuhvatan, kako bi se prikupila svaka relevantna informacija o pacijentu. Psihijatrija je nauka koja se bavi poremećajima mentalnog zdravlja, pa se pregled fokusira na simptome i znakove bolesti, kao i na njihovu ozbiljnost i trajanje.

Psihijatrijski pregled: Faze i načini pregleda pacijenata

Ova vrsta pregleda obuhvata nekoliko faza, od kojih prva podrazumijeva intervju s pacijentom, koji bi trebalo da bude detaljan i konkretan, kako bi se prikupile sve informacije o pacijentovoj mentalnoj bolesti. Ovaj intervju bi trebalo da obuhvati sva pitanja o simptomima, o historiji bolesti i o pacijentovoj porodici i okruženju.

U drugoj fazi, psihijatar obavlja opštu procjenu zdravlja pacijenta. Ovo uključuje preglede srca, pluća, krvnog pritiska i drugih relevantnih funkcija. Također se pregledaju laboratorijski nalazi i druge medicinske analize. Ova procjena zdravlja pacijenta je važna kako bi psihijatar izbjegao postavljanje pogrešne dijagnoze ili zbunjenost zbog drugih zdravstvenih problema.

Kada se sakupi dovoljno informacija o pacijentu, psihijatar koristi sve dostupne informacije kako bi postavio dijagnozu mentalnog poremećaja. Ovo uključuje razlikovanje simptoma, kao i određivanje težine i trajanja bolesti. Na osnovu dijagnoze, psihijatar tada može ustanoviti plan liječenja za pacijenta.

U psihijatriji, pravilan psihijatrijski pregled je ključan za postavljanje dijagnoze i tretiranje pacijenta. Dobar psihijatrijski pregled bi trebao da prikupi sveobuhvatne i detaljne informacije o bolesti i pacijentu. Ovo omogućava psihijatru da na najbolji način pomogne pacijentu da se izbori sa svojim problemima i da se oporavi.

Psihijatrijski pregled se preporučuje kada se pojave simptomi mentalnih poremećaja, kao što su anksioznost, depresija, poremećaji raspoloženja, psihotični simptomi poput halucinacija ili deluzija, poremećaji ličnosti, poremećaji ishrane, problemi s alkoholom ili drogom, poremećaji spavanja i drugi simptomi koji utječu na emocionalno ili socijalno funkcionisanje pacijenta.

Ovakav pregled može trajati od jednog do dva sata, što zavisi od ozbiljnosti simptoma i potreba pacijenta. Početni pregled obično se obavlja u jednom danu, dok se daljnja dijagnostika i terapija mogu održavati tokom više mjeseci ili godina.

Nuspojave psihijatrijskog pregleda mogu se razlikovati ovisno o vrsti pregleda, vrsti dijagnoze ili terapije koju je propisao psihijatar, kao i o pacijentu na kojem je pregled obavljen. Neke od mogućih nuspojava obuhvataju:

  • Emocionalne nuspojave kao što su osjećaj tjeskobe, nelagode, depresije, bespomoćnosti, zbunjenosti ili straha,
  • Fizičke nuspojave poput glavobolje, nesanice, umora, vrtoglavice, znojenja ili mučnine,
  • Socijalne nuspojave kao što su pristranost i diskriminacija zbog psihijatrijske dijagnoze, kazna ili stigmatizacija od prijatelja i porodice, teškoće u održavanju odnosa, izolacija ili društvena distanciranja zbog stigme.

Iako su nuspojave psihijatrijskog pregleda moguće, vrlo je važno uputiti se psihijatru kada osjetite bilo kakve emocionalne ili probleme u ponašanju. Psihijatar vam može pružiti potrebnu podršku i dijagnostiku, pronaći najbolji oblik liječenja, razgovarati o nuspojavama i preporučiti načine održavanja tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Povezane usluge iz iste oblasti